Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Kontakt pre programátorov ekonomického softvéru

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Odbor elektronického bankovníctva
Suché mýto 4
816 07 Bratislava

Sporotel 0850 111 888Zaslanie správy
 
Vaše meno  
E-mail (odosielateľa)  
 
Správa