Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Stránkovanie obratov SEPA po 10-tich

Táto funkcia umožňuje zobraziť ďalších/predošlých 10 obratov na účte na základe už zadaných filtracných podmienok vrátane SEPA polí (IBAN, BIC, Referencia platitela), ak v predošlej požiadavke na obraty bolo nastavené no_s_how_much na show_10. Je to obdoba stránkovacej funkcionality z web verzie internet bankingu. Tlacítka „<<<” a “>>>” sú nahradené parametrom dir. Môže mat hodnoty „next“ - smerom k dalším obratom, alebo „previous“ naspät smerom na zaciatok.

Príklad: zobrazenie prvých 10 záznamov (záznamy 1-10) a potom druhých 10 záznamov (záznamy 11-20)

accto/ibxtofilter_V2.xml?no_f_no_do=1.1.2003&no_f_no_od= &no_s_how_much=show10&no_f_predcislo=&no_f_cislo= &no_f_banka=&no_f_vs=&no_f_ks=&no_f_ss=&no_f_amount1= &no_f_amount2=&no_f_typobratu=&no_c_poplatky=&dir= &no_s_amounts=amntnone=&no_c_vypis=

accto/ibxtofilter_V2.xml?no_f_no_do=1.1.2003&no_f_no_od=&no_s_how_much= show10&no_f_predcislo=&no_f_cislo=&no_f_banka=&no_f_vs=&no_f_ks=&no_f_ss= &no_f_amount1=&no_f_amount2=&no_f_typobratu=&no_c_poplatky=&dir=next&no_s_amounts= amntnone&no_c_vypis=
Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať požiadavku na obraty.
URL: accto/ibxtofilter_V2.xml
Parametre:
majú zhodný význam, popísané sú len rozdiely.
no_s_how_much - hodnota show10
dir - hodnoty next, previous