Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Stránkovanie príkazov po 10-tich

Táto funkcia umožňuje zobraziť ďalších/predošlých 10 obratov na účte, ak v predošlej požiadavke na prehľad príkazov bolo nastavené tbp_s_how_much na show_10. Funkcionalita je podobná, ako vo webovej verzii Internetbankingu. Tlačidlá "<<<" a ">>>" sú nahradené parametrom dir. Môžu mať hodnoty "next" - smerom k ďalším príkazom, alebo "previous" naspäť smerom na začiatok.

Príklad: zobrazenie prvých 10 záznamov (záznamy 1-10) a potom druhých 10 záznamov (záznamy 11-20)

acctbpay/ibxtbpfilter.xml?tbp_f_od=1.1.2000&tbp_f_do=&tbp_s_how_much= show10&tbp_s_amounts=amntnone&tbp_f_predcislo=&tbp_f_cislo= &tbp_f_banka=&tbp_f_vs=&tbp_f_ks=&tbp_f_ss=&tbp_f_amount1= &tbp_f_amount2=&tbp_s_type=101&tbp_s_type=102&tbp_s_type=103 &tbp_s_type=104&tbp_s_type=105&tbp_s_type=106&tbp_s_type=107&dir=

acctbpay/ibxtbpfilter.xml?tbp_f_od=1.1.2000&tbp_f_do=&tbp_s_how_much= show10&tbp_s_amounts=amntnone&tbp_f_predcislo=&tbp_f_cislo= &tbp_f_banka=&tbp_f_vs=&tbp_f_ks=&tbp_f_ss=&tbp_f_amount1= &tbp_f_amount2=&tbp_s_type=101&tbp_s_type=102&tbp_s_type=103 &tbp_s_type=104&tbp_s_type=105&tbp_s_type=106&tbp_s_type=107&dir=next
Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať požiadavku na prehľad príkazov.
URL: acctbpay/ibxtbpfilter.xml
Parametre:
tbp_s_how_much - hodnota show10
dir - hodnoty next, previous