Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Stránkovanie príkazov SEPA po 10-tich

Táto funkcia umožnuje získat dalších/predošlých 10 obratov na úcte na základe už zadaných filtracných kritérií vrátane SEPA položiek (IBA, BIC, Referencia platitela), ak v predošlej požiadavke na prehľad príkazov bolo nastavené tbp_s_how_much na show_10. Je to obdoba stránkovacej funkcionality z web verzie internet bankingu. Tlacítka „<<<” a “>>>” sú nahradené parametrom dir. Môže mat hodnoty „next“ - smerom k dalším príkazom, alebo „previous“ naspät smerom na zaciatok.

Príklad: zobrazenie prvých 10 záznamov (záznamy 1-10) a potom druhých 10 záznamov (záznamy 11-20)

acctbpay/ibxtbpfilter_V2.xml?tbp_f_od=1.1.2000&tbp_f_do=&tbp_s_how_much= show10&tbp_s_amounts=amntnone&tbp_f_predcislo=&tbp_f_cislo=&tbp_f_banka= &tbp_f_vs=&tbp_f_ks=&tbp_f_ss=&tbp_f_amount1=&tbp_f_amount2=&tbp_s_type= 101&tbp_s_type=102&tbp_s_type=103&tbp_s_type=104&tbp_s_type=105&tbp_s_type= 106&tbp_s_type=107&dir=

acctbpay/ibxtbpfilter_V2.xml?tbp_f_od=1.1.2000&tbp_f_do=&tbp_s_how_much= show10&tbp_s_amounts=amntnone&tbp_f_predcislo=&tbp_f_cislo=&tbp_f_banka= &tbp_f_vs=&tbp_f_ks=&tbp_f_ss=&tbp_f_amount1=&tbp_f_amount2=&tbp_s_type= 101&tbp_s_type=102&tbp_s_type=103&tbp_s_type=104&tbp_s_type=105&tbp_s_type= 106&tbp_s_type=107&dir=next
Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať požiadavku na prehľad príkazov.
URL: acctbpay/ibxtbpfilter_V2.xml
Parametre:
tbp_s_how_much - hodnota show10
dir - hodnoty next, previous