Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Novinky
16.2.2015

Podpora databankingu v systémoch Domus/Finus
Podpora databankingu v systéme Omega


14.10.2013

Pridaný prehlad a download výpisov, SEPA platby a hromadné SEPA platby.

Dôležité upozornenie: Jednorazové tuzemské platby a hromadné tuzemské platby budú k 31.1.2014 ukoncené a bude možné používat iba platby SEPA a hromadné platby SEPA.


28.10.2008
Databanking 3.1

Pridaný nový bezpečnostný predmet SMS kľúč, ktorý umožňuje certifikovanie úhrad prostredníctvom ERP programov. Táto verzia neobsahuje zmeny requestov.


20.6.2005
Databanking 2.1

Doplnené premenné do responsov, potrebné na bližšiu špecifikáciu transakcii (prehľad účtov, zoznam platieb pri hromadnom podpísaní, popdpísanie platieb čakajúcich na podpis). Táto verzia neobsahuje zmeny requestov.
O stránke

Táto stránka je určená pre programátorov, ktorí majú záujem implementovať službu Databanking priamo do svojho softvéru - účtovný, ekonomický alebo iný podnikový informačný systém. Právne podmienky implementovania služby Databanking upravuje GPU licencia.

Databanking je určený subjektom, ktoré využívajú služby elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne. Na komunikáciu so svojou bankou už nebudete potrebovať žiadny iný špeciálny softvér. Všetko, čo potrebujete, môžete pohodlne realizovať z vášho ekonomického alebo účtovného systému bez dodatočného exportovania alebo importovania súborov. Prostredníctvom tejto služby môžete jednoduchým spôsobom zadať domáce a zahraničné platobné príkazy v slovenských korunách alebo cudzej mene.

Princíp

Ekonomický alebo účtovný systém klienta nadviaže HTTPS spojenie s bankovým serverom. Následne v rámci vytvorenej session postupne posiela požiadavky (requesty) metódou GET a POST a vyhodnocuje odpovede zo servera, poslané vo formáte XML (popis XML je v prílohe č. 2).

Integrovaním Databankingu do systému klienta sa zvýši bezpečnosť spojenia s bankou. Pre komunikáciu so svojou bankou už nemusíte exportovať a importovať súbory na lokálny disk počítača. Viac informácií o ponúkaných výhodach a o tom, čo potrebujete, aby ste mohli Databanking využívať, nájdete na stránke www.databanking.sk.

Bezpečnosť

Komunikácia je zabezpečená SSL 128b.

Integrovaním Databankingu do systému klienta sa zvýšila bezpečnosť spojenia s bankou. Pre komunikáciu so svojou bankou už nemusíte exportovať a importovať súbory na lokálny disk počítača.

Dôležitá informácia

Banka nezodpovedá za rozsah a správnu implementáciu služby databanking treťou osobou, ktorá vyvíja softvér a aplikácie (ďalej len „softvérová firma“).
Banka nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne softvérovej firme, zákazníkovi softvérovej firmy, klientovi banky alebo tretej osobe z dôvodu nesprávnej implementácie alebo pozmeňovania funkcionalít služby databanking softvérovou firmou.
Pokiaľ klient používa na komunikáciu s bankou softvér/aplikáciu vyvinutý softvérovou firmou, banka nezodpovedá za ochranu a bezpečnosť prenášaných dát v prípade nesprávnej implementácie služby databanking softvérovou firmou.

Príklad použitia 1. – stiahnutie informácii o pohyboch na účte

Klient sa prihlási do ekonomického softvéru (ďalej ERP).

ERP zistí, že v daný deň ešte nemá aktuálny prehľad transakcií za predchádzajúce obdobie (výpisy z účtu)

ERP sa pripojí na server banky a vygeneruje požiadavku (request) na inicializovanie session, prihlásenie užívateľa a stiahnutie obratov za posledný deň. Odpoveď na každú GET alebo POST požiadavku (request) je XML (popísané v prílohe č. 2).

ERP systém XML vyhodnotí a automaticky zapíše do svojej DB.


Výhody

Na komunikáciu so svojou bankou už nebudete potrebovať žiadny iný špeciálny softvér (homebanking, Internetbanking). Všetko, čo potrebujete, môžete pohodlne realizovať z vášho ekonomického alebo účtovného softvéru jednoduchým spôsobom.


Príklad použitia 2. - zaslanie platobného príkazu

Klient sa prihlási do ekonomického softvéru (ďalej ERP).

Zobrazí si platobné príkazy, ktoré má pripravené na odoslanie do banky.

Po kliknutí na Odoslať (v ERP klienta) sa ekonomický systém klienta spojí s bankou a sadou požiadaviek (requestov) a odpovedí (responsov) zadá platby do banky.

Jedna zo záverečných odpovedí (responsov) z banky sú údaje pre elektronický osobný kľúč (EOK).


Prostredníctvom EOK klient vygeneruje certifikát pre danú dávku príkazov.

Vygenerovaný certifikát pošle ako ďalšiu požiadavku (request) do banky.

Po vyhodnotení banka platby spracuje.

Klient už len overí stav realizácie zadaných platieb.


Výhody

Klient pracuje len v jednom softvéri. Na prácu nepotrebuje bankou dodávaný softvér (homebanking, Internetbanking)

Značná časť krokov nutných na prepojenie bankového a ekonomického softvéru klienta sa zjednoduší.

Kontakt

Viac informácií o službe Databanking získate na databanking@slsp.sk alebo prostredníctvom Sporotelu 0850 111 888.