Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia jednorázovej tuzemskej a platby SEPA - certifikácia

Po zadaní údajov platby alebo platby SEPA je nutné platbu certifikovat – podpísat kódom vygenerovaným kalkulátorom EOK alebo kódom SMS klúc. V prípade robenia operácii na úcte, kde je nadviazaná dôvera, je nutné použit EOK kalkulátor so zhodným sériovým císlom z predchádzajúcej odpovede.

URL: payment/ibxpayconf2.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
sign_1 – podpis kódom z EOK kalkulátora alebo SMS kľúč kód
eok_1 – identifikačné číslo klienta (v prípade dôvery: „login-name“ hodnota z predchádzajúcej
odpovede)
pa – certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1), SMS kľúč (pa=7) alebo (pa=9) pre prípravu na podpis
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-payment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie