Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prehľad účtov

Niektorí používatelia môžu mať viac ako jeden účet, z tohto dôvodu je potrebné na začiatku práce s aplikáciou získať zoznam id čísiel jednotlivých účtov. ID číslo následne slúži na identifikáciu účtu pri výbere aktívneho účtu pre operácie s účtom.

URL: accounts/ibxaccounts.xml
Parametre:
žiadne
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-account-list (account-data*)>

<!ELEMENT account-data (account-id, account-iban, account-type, account-name, account-name-www, account-prefix, account-number, currency, balance, min-balance, disponible-balance, prohibitions, pledge, rezervations, blocking, date, last-turnover, own_resources_balance, own_resources_balance_eur)>

<!ELEMENT account-id (#PCDATA)> - id účtu

<!ELEMENT account-iban (#PCDATA)> - IBAN účtu

<!ELEMENT account-type (#PCDATA)> - typ účtu

<!ELEMENT account-name (#PCDATA)> - názov účtu

<!ELEMENT account-name-www (#PCDATA)> - názov účtu pre www

<!ELEMENT account-prefix (#PCDATA)> - predčíslo účtu

<!ELEMENT account-number (#PCDATA)> - číslo účtu

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT balance (#PCDATA)> - účtovný zostatok

<!ELEMENT min-balance (#PCDATA)> - minimálny zostatok

<!ELEMENT disp_balance_eur (#PCDATA)> - disponibilný zostatok v euro

<!ELEMENT rate (#PCDATA)> - kurz použitý na prepočet do euro

<!ELEMENT disponible-balance (#PCDATA)> - disponibilný zostatok

<!ELEMENT prohibitions (#PCDATA)> - suma zákazov

<!ELEMENT pledge (#PCDATA)> - suma vinkulácií

<!ELEMENT rezervations (#PCDATA)> - suma rezervácií

<!ELEMENT blocking (#PCDATA)> - suma blokácií

<!ELEMENT date (#PCDATA)> - dátum zostatku

<!ELEMENT last-turnover (#PCDATA)> - posledný pohyb

<!ELEMENT own_resources_balance (#PCDATA)> - zostatok vlastných prostriedkov

<!ELEMENT own_resources_balance_eur (#PCDATA)> - zostatok vlastných prostriedkov v eur