Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Certifikácia platieb pripravených na podpis TPS, ZPS

Po zadaní žiadosti o podpis je nutné platbu certifikovať – podpísať kódom vygenerovaným kalkulátorom EOK kódom SMS kľúč.

URL: acctbpay/ibxtbpsign.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
typ_operacie - pre podpis "1" (1-podpis, 2-cancel platby, 3-odvolanie podpisu)
typ_prikazu - typ príkazu ("101","138"-tuzemske; "140","141"-zahranicne)
sign_1 - podpis kódom z EOK kalkulátora alebo SMS klúča
eok_1 - typ príkazu ("101","138"-tuzemske; "140","141"-zahranicne)
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1), SMS kľúč (pa=7) alebo (pa=9) pre prípravu na podpis
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-payment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie

alebo

<!ELEMENT reply-fpayment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie podľa typu príkazu

podla typu príkazu