Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Download výpisu

Táto funkcia umožnuje stiahnut výpis do súboru vo formáte XML. Ako odpoved na požiadavku stiahnutia výpisu príde krátka správa o tom, že sa download pripravuje a je nutné o 10 sekúnd znova zopakovat požiadavku o download. V prípade, že je súbor pripravený na stiahnutie, príde odpoved s adresou, na ktorej je možné daný súbor stiahnut.

Upozornenie:pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: statement/ibxdownloadstatement.xml
Parametre:
stmt_id - id výpisu
Odpoveď:

<!ELEMENT download_status (#PCDATA)> - stav downloadu. Mozne hodnoty: 1 – priprava vypisu,
0 – vypis je pripraveny, -1 – vyskytla sa chyba

<!ELEMENT download_message (#PCDATA)> - informacna sprava

<!ELEMENT download_link (#PCDATA)> - link na stiahnutie vypisu