Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia hromadnej platby a hromadnej SEPA platby

Hromadná platba sa realizuje v štyroch krokoch.

  1. Inicializácia.
  2. Pridanie platieb do zoznamu platieb alebo Pridanie platieb SEPA do zoznamu .
  3. Výpis zoznamu hromadných platieb. Výpis zoznamu hromadných platieb SEPA. Po zadaní všetkých platieb získame ich zoznam a id hromadného príkazu pre následnú certifikáciu.
  4. Odoslanie hromadnej platby a hromadnej platby SEPA. Po vypísaní zoznamu platieb je potrebné vybrat požadovaný certifikacný predmet (pre IB XML povinne EOK alebo SMS klúc).
  5. Podpísanie hromadnej platby a hromadnej platby SEPA. V poslednom kroku je potrebné hromadnú platbu potvrdit zadaním EOK kódu z kalkulátora alebo kódu SMS klúc.
Upozornenie: pred týmito operáciami je potrebné vykonať výber účtu.