Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prehľad výpisov

Touto funkciou je možné získat prehlad zaslaných výpisov elektronického bankovníctva nad zvoleným úctom. Ako odpoved sa zašle zoznam zaslaných výpisov. Na zobrazenie všetkých výpisov treba nastavit parameter „how_much“ na „showall“, v opacnom prípade príde v odpovedi maximálne prvých 10 výpisov.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: statement/ibxstatementlist.xml
Parametre:
showall - všetky záznamy - showall, stránkovat po 10 – show10 alebo prázdny parameter
dir - prázdny parameter
Odpoveď:

<!ELEMENT ref-account (account-prefix, account-number, bank-code)>

<!ELEMENT statements (statement*)>

<!ELEMENT statement (stmt_id, number, date, encryption_type, date_sent)>

<!ATTLIST statement item CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT stmt_id (#PCDATA)> - id email výpisu

<!ELEMENT number (#PCDATA)> - číslo výpisu

<!ELEMENT date (#PCDATA)> - úctovné obdobie

<!ELEMENT encryption_type (#PCDATA)> - typ email výpisu (ZIP, PGP)

<!ELEMENT date_sent (#PCDATA)> - dátum generovania výpisu