Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Preposlanie SMS kľúča

Pre všetky typy platieb, v prípade, že bol na certifikáciu zadaný bezpečnostný predmet SMS kľúč (pa=7), je možné preposlať nový SMS kľúč kód.

URL: URL: payment/ibxresendsmstan.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
pa - certifikačný predmet, musí byť SMS kľúč (pa=7)
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-payment (eok-info, id, signature-data)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ bezpečnostného predmetu (101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu SMS KĽÚČ

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS KĽÚČ ID pre SMS KĽÚČ

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>