Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Certifikácia hromadnej platby pripravenej na podpis - zoznam

Touto operáciou získate zoznam platieb určených na hromadné podpísanie a id hromadného príkazu získate z prehľadu príkazov.

URL: payment/ibxmasspaylist.xml
Parametre:
summ_id - id hromadného príkazu zadanej transakcie
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-masspayment-list (id, list*)>

<!ELEMENT list (id, status, counter-prefix, counter-account, counter-bank, spec-symb, constant-symb, amount)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id hromadnej platby

<!ELEMENT status (#PCDATA)> - stav

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma