Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Inicializácia session

Pred začiatkom práce s aplikáciou Databanking je nutné vytvoriť session zavolaním tohto URL.

URL: ibxindex.xml
Parametre:
žiadne
Odpoveď:

<!ELEMENT ok (#PCDATA)> - v prípade, že nenastal chybový stav

Poznámka:

Pri vytvorení session zároveň server generuje cookie, ktorý slúži na následnú autentifikáciu ďalších požiadaviek klienta až do jeho odhlásenia alebo vypršania časového limitu session. Cookie vrátený serverom je nutné pridať do http hlavičiek všetkých nasledovných požiadaviek.