Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia hromadnej platby - pridanie

Touto operáciou vykonáte pridanie platby do zoznamu na hromadné podpísanie.

URL: payment/ibxmasspayadd.xml
Parametre:
pu_predcislo - predčíslo účtu
pu_cislo - číslo účtu
pu_kbanky - kód banky
ks - konštantný symbol
vs - variabilný symbol
ss - špecifický symbol
suma - suma
mena - mena
poznamka_1 - poznámka 1, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka_2 - poznámka 2, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka_3 - poznámka 3, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka_4 - poznámka 4, nepovinné textové pole min="1" max="35"
typu - typ úhrady (0 - Aktuálny, 2 - Budúci)
datum_valuty - dátum valuty
opak - príznak počet opakovaní (0,1)
opak_dni - počet dní pri opakovaní
sprava_pre_banku - nepoužíva sa - prázdny parameter
pay_back - nepoužíva sa - prázdny parameter
zrpr - zrýchlená platba (0,1)
pa – certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) alebo SMS kľúč (pa=7)
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-masspayment-add (masspayment-list*)>

<!ELEMENT masspayment-list (id, status, amount)> - zoznam položiek hromadnej platby

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id položky

<!ELEMENT status (#PCDATA)> - stav

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma