Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Certifikácia hromadnej platby pripravenej na podpis - certifikácia
URL: URL: payment/ibxmasspayconf2.xml
Parametre:
summ_id - id hromadného príkazu zadanej transakcie
typ - pre podpis "1" (1-podpis, 3-odvolanie podpisu)
sign_1 - podpis kódom z EOK kalkulátora alebo SMS kľúča
eok_1 - identifikačné číslo klienta
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) alebo SMS kľúč (pa=7)
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-masspayment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód výsledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie