Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Stránkovanie výpisov po 10-tich

Táto funkcia umožňuje zobraziť ďalších/predošlých 10 výpisov z účtu, ak v predošlej požiadavke na prehľad výpisov bolo nastavené how_much na show_10 (prípadne nebol zadaný žiadny parameter). Je to obdoba stránkovacej funkcionality z web verzie internetbankingu. Tlačidlá "<<<" a ">>>" sú nahradené parametrom dir. Môžu mať hodnoty "next" - smerom k ďalším príkazom, alebo "previous" naspäť smerom na začiatok.

Príklad: zobrazenie prvých 10 výpisov (výpisy 1-10) a potom druhých 10 výpisov (výpisy 11-20)

statement/ibxstatementlist.xml?how_much=show10&dir=

statement/ibxstatementlist.xml?how_much=show10&dir=next
Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať požiadavku na prehľad výpisov.
URL: statement/ibxstatementlist.xml
Parametre:
showall - hodnota show10
dir - hodnoty next, previous