Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prihlásenie do Internetbankingu

Rovnako ako v HTML verzii sa používateľ prihlasuje prostredníctvom identifikačného čísla a hesla alebo elektronického osobného kľúča (EOK). Pred prihlásením je nutné vykonať inicializáciu session.

URL: login/ibxlogin.xml
Parametre:
user_id - identifikačné číslo klienta
tap - druh autentifikácie (eok=1, password=2)
autc - EOK kód v prípade tap=1
ac - prázdny parameter, prípadne hodnota synchronizačného počítadla pre EOK (nepovinne)
pwd - heslo v prípade tap=2
lng2 - voľba jazyka, texty budú vo zvolenom jazyku, neovplyvňuje názvy elementov v xml. Povolené hodnoty sú "en", "sk" a prázdna hodnota (predvolený jazyk klienta).
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-login (title, name, surname)>

<!ELEMENT title (#PCDATA)> - titul

<!ELEMENT name (#PCDATA)> - meno

<!ELEMENT surname (#PCDATA)> - priezvisko