Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Odhlásenie sa z internet bankingu

Táto funkcia zruší aktuálnu session na serveri, následne je možné ukončiť činnosť klientskej aplikácie. Pre ďalšiu prácu s aplikáciou Databanking je potrebné nové prihlásenie.

URL: logout/ibxlogoutyes.xml
Parametre:
žiadne
Odpoveď:

<!ELEMENT logout (#PCDATA)> - textová správa potvrdzujúca odhlásenie