Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia hromadnej platby SEPA - zoznam

Touto operáciou získate zoznam platieb SEPA určených na hromadné podpísanie a id hromadného príkazu.

URL: payment/ibxmasspaylist_V2.xml
Parametre:
žiadne
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-masspayment-list (id, list*)>

<!ELEMENT list (id, status, counter-prefix, counter-account, counter-bank, spec-symb, constant-symb, variable-symb, amount, maturity-type, maturity-day, repeat-days, trnpriority, currency, notice, bank-message)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id hromadnej platby/id položky

<!ELEMENT status (#PCDATA)> - stav

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-iban (#PCDATA)> - IBAN protiúčtu

<!ELEMENT counter-bic (#PCDATA)> - BIC - SWIFT kód (Banka príjemcu)

<!ELEMENT counter-name (#PCDATA)> - názov príjemcu

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT variable-symb (#PCDATA)> - variabilný symbol

<!ELEMENT reference-payer (#PCDATA)> - referencia platitela

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT maturity-type (#PCDATA)> - príznak typu splatnosti

<!ELEMENT maturity-day (#PCDATA)> - dátum splatnosti pre budúce úhrady

<!ELEMENT trnpriority (#PCDATA)> - príznak prioritnej platby

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT notice (#PCDATA)> - poznámka 1 (správa pre prijímateľa 1)

<!ELEMENT notice (#PCDATA)> - poznámka 2 (správa pre prijímateľa 2)

<!ELEMENT notice (#PCDATA)> - poznámka 3 (správa pre prijímateľa 3)

<!ELEMENT notice (#PCDATA)> - poznámka 4 (správa pre prijímateľa 4)

<!ELEMENT bank-message (#PCDATA)> - správa pre banku

<!ELEMENT contact-person (#PCDATA)> - meno a priezvisko

<!ELEMENT contact-person-phone (#PCDATA)> - telefónne císlo