Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
O aplikácii Internetbanking XML

Aplikácia Internetbanking XML slúži na automatizované prepojenia aplikácie klienta (napríklad účtovníctvo) so službou Internetbanking prostredníctvom https dotazov a xml odpovedí. K dispozícii sú nasledovné funkcie:

 • prihlásenie
 • odhlásenie
 • prehľad účtov
 • zadanie a podpísanie jednorazovej tuzemskej platby
 • zadanie a podpísanie SEPA platby
 • zadanie a podpísanie zahraničnej platby
 • zadanie a podpísanie hromadnej platby
 • zadanie a podpísanie hromadnej SEPA platby
 • prehľad obratov a SEPA obratov podľa filtračných podmienok
 • prehľad príkazov a SEPA príkazov podľa filtračných podmienok
 • prehľad výpisov
 • download výpisu

  Práca so systémom je obmedzená na autorizačný predmet Heslo a elektronický osobný kľúč (EOK)a certifikačný predmet EOK a SMS klúč. Použitie GRID karty na certifikáciu platieb nie je možné.

  Aplikácia klienta komunikuje so systémom Internetbanking XML prostredníctvom HTTPS požiadaviek na adrese https://ib.slsp.sk/ebanking/* so špecifikovanými parametrami odovzdanými GET alebo POST metódou. Komunikácia klienta s bankou je šifrovaná protokolom SSL. Aplikácia klienta musí podporovať prácu s cookies. Odpoveďou servera na požiadavku je xml súbor vyhovujúci DTD ibxml.dtd. DTD xml dokumentu je navrhnuté tak, že vo výstupnom súbore sa vždy nachádza práve jedna "vetva" xml stromu. Ide o chybovú vetvu (<error/>), alebo vetvu s požadovaným výstupom (<result/>). Jazyková mutácia textových položiek vo výstupe závisí od zvoleného jazyka klienta. Všetky texty sú prekladané v rovnakom rozsahu ako v prípade HTML verzie aplikácie.

  Popis HTTPS požiadaviek v tejto príručke obsahuje URL, názvy a hodnoty parametrov pre jednotlivé požiadavky a popis odpovede aplikácie. HTTPS požiadavka musí obsahovať všetky uvedené parametre; v prípade, že nejaký parameter nie je využitý, musí sa poslať bez hodnoty.V prílohe č. 1 sa nachádza aj výpis použitých číselníkov, ktorých hodnoty sa vyskytujú vo výstupe z aplikácie alebo vo vstupných parametroch.

  Prílohu č. 2 tvorí DTD výstupu aplikácie Databanking - súbor ibxml.dtd. Root element výstupu je vždy <ibxml/>. Tento element obsahuje v prípade chyby práve jeden element s názvom <error/> a v prípade úspešného spracovania požiadavky obsahuje práve jeden element s názvom <result/>, ktorý obsahuje odpoveď na požadavku klienta.

  Chyby sa delia na dva druhy. V prípade zadania neprípustnej hodnoty niektorého parametra sa vracia <checker/> error (formálna kontrola údajov pred spracovaním). Checker error v sebe obsahuje zoznam nesprávne zadaných údajov. V prípade inej chyby spracovania <process/> error. Process error v sebe obsahuje identifikáciu chyby, ktorá sa vyskytla.