Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia zahraničnej platby - certifikácia

Po zadaní údajov platby je nutné platbu certifikovať – podpísať kódom vygenerovaným kalkulátorom EOK alebo kódom SMS kľúč. V prípade robenia operácii na účte, kde je nadviazaná dôvera, je nutné použiť EOK kalkulátor so zhodným sériovým číslom z predchádzajúcej odpovede.

URL: paymentforeign/ibxpayconf2.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
sign_1 - podpis kódom z EOK kalkulátora
eok_1 - identifikačné číslo klienta (v prípade dôvery: „login-name“ hodnota z predchádzajúcej odpovede)
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) alebo SMS kľúč (pa=7)
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-fpayment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie