Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia hromadnej platby a hromadnej SEPA platby - inicializácia

Touto operáciou inicializujete nový zoznam platieb na hromadné podpísanie.

URL: payment/ibxpay.xml
Parametre:
žiadne
Odpoveď:

<!ELEMENT ok (#PCDATA)> - v prípade, že nenastal chybový stav