Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Stránkovanie obratov po 10-tich

Táto funkcia umožňuje zobraziť ďalších/predošlých 10 obratov na účte, ak v predošlej požiadavke na obraty bolo nastavené no_s_how_much na show_10. Funkcionalita je podobná ako vo webovej verzii Internetbankingu. Tlačidlá "<<<" a ">>>" sú nahradené parametrom dir. Môžu mať hodnoty "next" - smerom k ďalším obratom, alebo "previous" naspäť smerom na začiatok.

Príklad: zobrazenie prvých 10 záznamov (záznamy 1-10) a potom druhých 10 záznamov (záznamy 11-20)

accto/ibxtofilter.xml?no_f_no_do=1.1.2003&no_f_no_od=&no_s_how_much= show10&no_f_predcislo=&no_f_cislo=&no_f_banka=&no_f_vs=&no_f_ks= &no_f_ss=&no_f_amount1=&no_f_amount2=&no_f_typobratu=&no_c_poplatky= &dir=&no_s_amounts=amntnone

accto/ibxtofilter.xml?no_f_no_do=1.1.2003&no_f_no_od=&no_s_how_much= show10&no_f_predcislo=&no_f_cislo=&no_f_banka=&no_f_vs= &no_f_ks=&no_f_ss=&no_f_amount1=&no_f_amount2=&no_f_typobratu= &no_c_poplatky=&dir=next&no_s_amounts=amntnone
Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať požiadavku na obraty.
URL: accto/ibxtofilter.xml
Parametre:
majú zhodný význam, popísané sú len rozdiely.
no_s_how_much - hodnota show10
dir - hodnoty next, previous