Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Podpísanie platieb pripravených na podpis TPS, ZPS

Podpísanie platieb pripravených na podpis sa realizuje v 3 krokoch. Najskôr sa odošle požiadavka na prehľad príkazov, kde tbp_s_status má hodnotu "101" (Formálne skontrolovaný) alebo "115"( Čakajúci na podpis) a získame id zadanej transakcie (xpath=/result/orders/id) následne v druhom kroku požiadavka na certifikáciu vygenerujeme vstupné hodnoty pre požadovaný certifikačný predmet (pre IB XML povinne EOK alebo SMS kľúč). Tieto údaje následne použije v treťom kroku – pri certifikácii požadovanej platby.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: acctbpay/ibxpreparetbpsign.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
item - atribút z pri zadanej transakcie
typ_operacie - pre podpis "1" (1-podpis, 2-cancel platby)
typ_prikazu - typ príkazu ("101","138"-tuzemske; "140","141"-zahranicne)
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) alebo SMS kľúč (pa=7)
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-payment (id , eok-info, signature-data)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie pre EOK alebo SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora alebo SMS kľúča (1-starý EOK, 2-nový EOK, 101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>

alebo

<!ELEMENT reply-payment (id , eok-info, signature-data)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie pre EOK alebo SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora alebo SMS kľúča (1-starý EOK, 2-nový EOK, 101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>

<!ELEMENT fpayment-info (indrate, trnpriority, confirmfaxflag, confirmfax, amount, matur_date, acctidben, biccode, cccode, currency, trnlabel, trntype, contactperson, contactpersontel, beneficiary-name, beneficiary-street, beneficiary-town, beneficiary-country, bankben-name, bankben-street, bankben-town, bankben-country, trnpurpose1, trnpurpose2, trnpurpose3, trnpurpose4, addinfos1, addinfos2, addinfos3)> - info o zps platbe

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo EOK kalkulátora

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora (1-starý, 2-nový)

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT indrate (#PCDATA)> - individuálny kurz

<!ELEMENT confirmfaxflag (#PCDATA)> - príznak konfirmácie

<!ELEMENT confirmfax (#PCDATA)> - konfirmácia fax

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - Čiastka

<!ELEMENT matur_date (#PCDATA)> - Dátum splatnosti

<!ELEMENT acctidben (#PCDATA)> - číslo účtu príjemcu (IBAN 34)

<!ELEMENT biccode (#PCDATA)> - BIC kód

<!ELEMENT cccode (#PCDATA)> - CC kód

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT trnlabel (#PCDATA)> - platobný titul

<!ELEMENT trntype (#PCDATA)> - spôsob realizácie (1-S-SWIFT,2-A-šekom na adresu,3-O-šekom osobne)

<!ELEMENT feestype (#PCDATA)> - poplatky znáša (1-BEN,2-SHA,3-OUR)

<!ELEMENT contactperson (#PCDATA)> - kontaktná osoba

<!ELEMENT contactpersontel (#PCDATA)> - tel. číslo kontaktnej osoby

<!ELEMENT beneficiary-name (#PCDATA)> - príjemca (meno)

<!ELEMENT beneficiary-street (#PCDATA)> - príjemca adresa(ulica)

<!ELEMENT beneficiary-town (#PCDATA)> - príjemca adresa(mesto)

<!ELEMENT beneficiary-country (#PCDATA)> - príjemca adresa(štát)

<!ELEMENT bankben-name (#PCDATA)> - banka príjemcu (názov)

<!ELEMENT bankben-street (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(ulica)

<!ELEMENT bankben-town (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(mesto)

<!ELEMENT bankben-country (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(štát)

<!ELEMENT trnpurpose1 (#PCDATA)> - špecifikácia platby (4x35)

<!ELEMENT trnpurpose2 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT trnpurpose3 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT trnpurpose4 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT addinfos1 (#PCDATA)> - oznamy banke (3x35)

<!ELEMENT addinfos2 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT addinfos3 (#PCDATA)> -

podľa typu príkazu