Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Popis zmien rozhrania
20.6.2005
Databanking 2.1
Doplnené premenné do responsov, potrebné na bližšiu špecifikáciu transakcii (prehľad účtov, zoznam platieb pri hromadnom podpísaní, popdpísanie platieb čakajúcich na podpis). Táto verzia neobsahuje zmeny requestov.

Doplnené premenné pri požiadavke na prehľad účtov

<!ELEMENT disp_balance_eur (#PCDATA)> - disponibilný zostatok v euro

<!ELEMENT rate (#PCDATA) - kurz použitý na prepočet do euro

Doplnené premenné pri zobrazení zoznamu platieb pripravených na hromadné podpísanie

<!ELEMENT maturity-type (#PCDATA)> - príznak typu splatnosti

<!ELEMENT maturity-day (#PCDATA)> - dátum splatnusti pre budúce úhrady

<!ELEMENT repeat-days (#PCDATA)> - počet dní opakovania

<!ELEMENT trnpriority (#PCDATA)> - príznak prioritnej platby

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT notice (#PCDATA)> - poznámka (správa pre prijímateľa)

<!ELEMENT bank-message (#PCDATA)> - správa pre banku

Doplnené premenné pri odpovedi na požiadavku o dopodpísanie platieb v stave "čakajúca na podpis" (TPS a ZPS)

<! - individuálny kurz

<!ELEMENT confirmfaxflag (#PCDATA)> - príznak konfirmácie

<!ELEMENT confirmfax (#PCDATA)> - konfirmácia fax

<!ELEMENT amount (#PCDATA) > - Čiastka

<!ELEMENT matur_date (#PCDATA)> - Dátum splatnosti

<!ELEMENT acctidben (#PCDATA)> - číslo účtu príjemcu (IBAN 34)

<!ELEMENT biccode (#PCDATA)> - BIC kód

<!ELEMENT cccode (#PCDATA)> - CC kód

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT trnlabel (#PCDATA)> - platobný titul

<!ELEMENT trntype (#PCDATA)> - spôsob realizácie (1-S-SWIFT,2-A-šekom na adresu,3-O-šekom osobne)

<!ELEMENT feestype (#PCDATA)> - poplatky znáša (1-BEN,2-SHA,3-OUR)

<!ELEMENT contactperson (#PCDATA)> - kontaktná osoba

<!ELEMENT contactpersontel (#PCDATA)> - tel. číslo kontaktnej osoby

<!ELEMENT beneficiary-name (#PCDATA)> - príjemca (meno)

<!ELEMENT beneficiary-street (#PCDATA)> - príjemca adresa(ulica)

<!ELEMENT beneficiary-town (#PCDATA)> - príjemca adresa(mesto)

<!ELEMENT beneficiary-country (#PCDATA)> - príjemca adresa(štát)

<!ELEMENT bankben-name (#PCDATA)> - banka príjemcu (názov)

<!ELEMENT bankben-street (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(ulica)

<!ELEMENT bankben-town (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(mesto)

<!ELEMENT bankben-country (#PCDATA)> - banka príjemcu adresa(štát)

<!ELEMENT trnpurpose1 (#PCDATA)> - špecifikácia platby (4x35)

<!ELEMENT trnpurpose2 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT trnpurpose3 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT trnpurpose4 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT addinfos1 (#PCDATA)> - oznamy banke (3x35)

<!ELEMENT addinfos2 (#PCDATA)> -

<!ELEMENT addinfos3 (#PCDATA)> -