Priebežne aktualizované informácie o otváracích hodinách

Od 3. marca 2021 budú naše pobočky v obchodných centrách otvorené do 19.00 s prestávkou od 13.00 do 14.00.

Všetky digitálne kanály fungujú bez obmedzení, pobočky a bankomaty priebežne monitorujeme a zásobujeme hotovosťou.

S cieľom ochrany zdravia zamestnancov a klientov dočasne od 25. januára 2021 do odvolania neposkytujeme zmenárenské služby.

Súčasne rešpektujeme vládne opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme ochránili zdravie svojich zamestnancov a klientov.

Všetky pobočky pravidelne dezinfikujeme a zásobujeme dezinfekčnými prostriedkami a FFP2 respirátormi pre poradcov. V pobočkách sa tiež nachádzajú ochranné plexisklá, ktoré znižujú riziko prenosu koronavírusu.

Dočasne zatvorené pobočky

Rekonštrukcie pobočiek

Bezpečné bankovanie

Zásady bezpečného bankovania v pobočke:

  • do pobočky vstupujte iba s nasadeným respirátorom FFP2, rúškom alebo obdobnou ochranou v zmysle platných nariadení,
  • vchádzajte do pobočky jednotlivo až po odchode predchádzajúceho klienta,
  • použite dezinfekciu pri vstupe do pobočky,
  • ak stojíte v rade pred pobočkou, dodržiavajte bezpečný odstup 2 metre,
  • klientov, ktorí majú viac ako 65 rokov vybavujeme prednostne počas celého dňa.