Otváracie hodiny pobočiek

Aktuálne informácie k pobočkám. Priebežne aktualizujeme informácie o otváracích hodinách našich pobočiek.

Výber hotovosti nad 5 000 eur

Požiadajte o výber väčšieho množstva hotovosti vopred
bez návštevy pobočky.

George

Všetko vybavíte pohodlne a bezpečne z mobilu alebo osobného počítača. Je to jednoduché, pozrite si naše videonávody.

Informácie k výmene platobných kariet Maestro/Mastercard na Visa kartu. Zistiť viac

Riešenie situácií

Potrebujete poradiť? Veľa situácií vyriešite aj bez telefonátu – pohodlne online.

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť vašu situáciu predchádzajúcimi krokmi, obráťte sa na call centrum banky.
Naši poradcovia vám na diaľku pomôžu vyriešiť vaše otázky, rovnako je možné cez telefón zadávať platby a riešiť ďalšie úkony.

Riešenie situácií

Potrebujete poradiť? 
Veľa situácií vyriešite
aj bez telefonátu – pohodlne online.

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť
vašu situáciu predchádzajúcimi krokmi,
obráťte sa na call centrum banky.

Naši poradcovia vám na diaľku
pomôžu vyriešiť vaše otázky,
rovnako je možné cez telefón
zadávať platby a riešiť ďalšie úkony.

Pobočky, vkladomaty a bankomaty

Kontakty

Klientske centrum

(od 6.00 do 22.00)

Zavolajte nám
*0900
0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888
Fax
+421/2/58 26 86 70
Zavolajte nám zo zahraničia
+421/2/58 26 81 11
+421 910 111 888
+421 915 111 888
Zavolajte nám cez internet

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár a my vám zavoláme späť

Centrála

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37
Bratislava
Slovenská republika

Ombudsman

Osobne:

V pracovných dňoch od 9:00
do 15:00 v centrále
(po predchádzajúcej dohode).

Môžete sa na nás obracať e-mailom do schránky ombudsman@slsp.sk alebo písomne na adresu: 

Slovenská sporiteľňa, a.s.
ombudsman
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

E-mail: ombudsman@slsp.sk

Bankové údaje

IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262

Kód banky: 0900
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX
Clearing: SLSP SC
REUTERS: SVBR, SVBS, SVBT,SVBU

Zmena telefónnych čísel

Slovenská sporiteľňa prestala používať telefónne čísla vo formáte +421 912 52X XXX. V prípade, že na komunikáciu s bankou používate telefónne číslo v tomto formáte, prosím, nahraďte ho číslom +421 2 48 62X XXX s použitím rovnakého koncového štvorčíslia (napríklad číslo +421 912 521 234 nahraďte číslom +421 2 48 621 234). Čísla v novom formáte sú už funkčné a môžete ich začať používať.

Pre ľudí

Pondelok – Piatok: 8:00 – 18:00 h

Tel.: 02/58 26 81 22
Tel.: 02/58 26 82 99
Email: pohladavky@slsp.sk

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Günther Mandl

Predseda predstavenstva
CEO

Pavol Vejmelka

Člen predstavenstva

Adrianus J. A. Janmaat

Člen predstavenstva

Oddelenie Retail sales a riadenie investičných produktov
Sales desk

Sales desk

tel: 02/48 62 56 20
tel: 02/48 62 56 04
tel: 02/48 62 56 05

Pre firmy

Kontaktujte naše Klientske centrum, kde vás nasmerujeme k našim špecialistom priamo do pobočky, ktorá vám najviac vyhovuje.

 

Tel.: *0900
E-mail: info@slsp.sk 

Spoznajte našich regionálnych špecialistov z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a objednajte si u nich bezplatnú konzultáciu na www.zacinamepodnikat.sk.

Regionálne firemné centrum Bratislava

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 44 57

Regionálne firemné centrum Trnava

Vajanského 24,
917 69 Trnava

Tel.: 033/556 84 91

Regionálne firemné centrum Nitra

Štefánikova 10,
949 01 Nitra

Tel.: 037/654 08 21

Regionálne firemné centrum Trenčín

Nám. sv. Anny 3148,
911 79 Trenčín

Tel.: 032/740 53 00

Regionálne firemné centrum Žilina

A. Bernoláka 55,
010 01 Žilina

Tel.: 041/563 74 21

Regionálne firemné centrum Banská Bystrica

29. augusta 34,
975 75 Banská Bystrica

Tel.: 048/431 43 24

Regionálne firemné centrum Košice

Trieda SNP 88,
040 11 Košice

Tel.: 055/735 57 04

Regionálne firemné centrum Prešov

Masarykova 10,
080 67 Prešov

Tel.: 051/485 13 62

Veľkí firemní klienti
a štruktúrované financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Projektové financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Syndikácie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Obchodné financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 48 22

Faktoring

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 92 21

Firemné pasíva

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 48 05

Lízing

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 92 50

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 47 64

International Desk

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Tel: +421/2/48 62 44 40

Zoznam ďalších kontaktných osôb služby International Desk v skupine Erste Bank Group

Richard Košecký

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 53 82

Róbert Herbec

Dlhové kapitálové trhy

tel: 02/48 62 54 32

Peter Kníž

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 56 24
fax: 02/48 62 70 12

Oddelenie Trading
Vladimír Jaškovič

Trader

tel: 02/48 62 56 03
fax: 02/48 62 70 13

Robert Kádaši

Trader

tel: 02/48 62 56 01
fax: 02/48 62 70 13

Bloomberg: SLOV
Reuters Dealing: SLOV
Reuters Info Page: SVBR

Oddelenie Firemný sales
Ľubomír Hladík

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 56 22

Róbert Kaliský

Dealer

tel: 02/48 62 56 23

Miroslav Smida

Dealer

tel: 02/48 62 56 26

Branislav Cibák

Dealer

tel: 02/48 62 56 28

Andrea Šlesárová

Dealer

tel: 02/48 62 56 27

Oddelenie Custody & Funds administration
Andrea Ondrušková

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 54 81
fax: 02/48 62 70 14

Mariana Juhászová

Custody officer

tel: 02/48 62 54 79
fax: 02/48 62 70 14

Inštitucionálny sales
Šarlota Šipulová

Vedúca oddelenia

Tel: 02/48 62 56 19

Monika Smělíková

Dealer

Tel: 02/48 62 56 29

Štátna správa a neziskový sektor

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

tel: : 02/48 62 60 34

Územná a miestna samospráva

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 60 34

Skupina Erste Group

 • Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck;
 • Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.;
 • Česká republika – Česká spořitelna a.s.;
 • Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
 • Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.;
 • Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..;
 • Čierna Hora – Erste Bank AD Podgorica;
 • Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău;
 • Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina;
 • Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje;
 • Slovinsko – Banka Sparkasse d.d.

Česká republika: Česká spořitelna

Čierna hora: Erste Bank AD Podgorica

Chorvátsko: Erste Bank Croatia

Maďarsko: Erste Bank Hungary

Moldavsko: Banca Comercială Română Chisinău

Rakúsko: Erste Bank Oesterreich

Rumunsko: Banca Comerciala Romana

Slovinsko: Banka Sparkasse d.d. 

Srbsko: Erste Bank Serbia

Informácie o platnom zozname bánk skupiny Erste, do ktorých Slovenská sporiteľňa vykoná cezhraničný prevod v prospech klientov bánk skupiny Erste za zvýhodnených poplatkov v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad nájdete tu.