Pobočky a bankomaty

Kontakty

Klientske centrum

Zavolajte nám
*0900
0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888
Fax
+421/2/58 26 86 70
Zavolajte nám zo zahraničia
+421/2/58 26 81 11
+421 910 111 888
+421 915 111 888
Zavolajte nám cez internet

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár a my vám zavoláme späť

Centrála

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37
Bratislava
Slovenská republika

Ombudsman

Osobne:

V pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 v centrále (po predchádzajúcej dohode).

E-mail: ombudsman@slsp.sk

Bankové údaje

IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262

Kód banky: 0900
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX
Clearing: SLSP SC
REUTERS: SVBR, SVBS, SVBT,SVBU

Naše oddelenia

Kontakty

Pondelok – Piatok: 8:00-18:00 h

Tel.: 02/58 26 81 22
Tel.: 02/58 26 82 99
Email: pohladavky@slsp.sk

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Kontakty

Tel.: 02/48 62 44 49
Fax: 02/48 62 70 55

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Slavomír Salát

Riaditeľ odboru Veľkí firemní klienti

tel: 02/48 62 48 33

Peter Jagoš

Relationship manager

tel: 02/48 62 49 02

Miroslav Gecik

Relationship manager

tel: 02/48 62 48 17

Dagmar Kollarovits

Relationship manager

tel: 02/48 62 47 71

Dušan Devera

Account manager

tel: 02/48 62 40 89

Mikuláš Marônek

Account manager

tel: 02/48 62 42 10

Dušan Daxner

Relationship manager

tel: 02/48 62 47 73

Anna Hrinková

Tel.: 02/48 62 44 50
Fax: 02/48 62 70 41

Zoznam ďalších kontaktných osôb služby International Desk v skupine Erste Bank Group

Kontakty

Tel.: 02/48 62 47 81
Fax: 02/48 62 70 41

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Miloš Bikár

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 64 90

Oddelenie Štátna správa a neziskový sektor
Erika Brdečková

Account manager

tel: 02/48 62 47 82

Oddelenie Územná a miestna samospráva
Eva Petrániová

Vedúca oddelenia

tel: 048/431 43 43
fax: 048/414 14 94

UI. 29. augusta 34,
975 75 Banská Bystrica

Bratislavský a Trnavský región
Eduard Demel

Account manager

tel: 02/48 62 92 27

Banskobystrický a Nitriansky región
Branislav Slivka

Account manager

tel: 048/431 44 41

UI. 29. augusta 34,
975 75 Banská Bystrica

Žilinský a Trenčiansky región
Gustáv Šimalčík

Account manager

tel: 041/563 73 48
fax: 041/563 00 99

Antona Bernoláka 55,
010 45 Žilina

Juraj Lacko

Account manager

tel: 032/740 55 40

Nám. sv. Anny 3148,
911 79 Trenčín

Košický a Prešovský región
Slavomír Flaška

Account manager

tel: 055/735 55 33
fax: 055/622 21 10

Pribinova 4,
040 01 Košice

Alžbeta Nedorostová

Account manager

tel: 052/712 22 07

Štefánikova 15,
058 01 Poprad

Kontakty

Tel.: 02/48 62 47 48
Fax: 02/48 62 70 51

Tomášikova 48
832 37 Bratislava    

Vladimír Krno

Riaditeľ odboru

02/48 62 48 09

Karol Bielovský

Vedúci oddelenia

Financovanie veľkých realitných projektov

02/48 62 48 41

Martin Kližan

Vedúci oddelenia

Financovanie malých a stredných realitných projektov

02/48 62 48 25

Marek Sásik

Vedúci oddelenia

Projektové financovanie a syndikácie

02/48 62 47 11

Odbor Treasury
Tomáš Pavlák

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 54 18
fax: 02/48 62 70 11

Oddelenie Trading
Vladimír Jaškovič

Trader

tel: 02/48 62 56 03
fax: 02/48 62 70 13

Robert Kádaši

Trader

tel: 02/48 62 56 01
fax: 02/48 62 70 13

Bloomberg: SLOV
Reuters Dealing: SLOV
Reuters Info Page: SVBR

Oddelenie Retail Sales
Michal Orlovský

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 56 25
fax: 02/48 62 70 12

Lenka Knížová

Dealer

tel: 02/48 62 56 20
fax: 02/48 62 70 12

Peter Lachkovič

Dealer

tel: 02/48 62 56 04
fax: 02/48 62 70 12

Tomáš Petrus

Dealer

tel: 02/48 62 56 05
fax: 02/48 62 70 12

Oddelenie Firemný sales
Ľubomír Hladík

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 56 22
fax: 02/48 62 70 12

Róbert Kaliský

Dealer

tel: 02/48 62 56 23
fax: 02/48 62 70 12

Miroslav Smida

Dealer

tel: 02/48 62 56 26
fax: 02/48 62 70 12

František Šimon

Dealer

tel: 02/48 62 56 28
fax: 02/48 62 70 12

Andrea Šlesárová

Dealer

tel: 02/48 62 56 27
fax: 02/48 62 70 12

Oddelenie Inštitucionálny sales
Peter Kníž

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 56 22
fax: 02/48 62 70 12

Monika Smělíková

Dealer

tel: 02/48 62 56 29
fax: 02/48 62 70 12

Dana Fabulová

Relationship manager

tel: 02/48 62 53 86
fax: 02/48 62 70 12

Miloš Novák

Relationship manager

tel: 02/48 62 53 83
fax: 02/48 62 70 12

Jana Suchá

Relationship manager

tel: 02/48 62 54 64
fax: 02/48 62 70 12

Oddelenie Custody
Andrea Ondrušková

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 54 81
fax: 02/48 62 70 14

Mariana Juhászová

Custody officer

tel: 02/48 62 54 79
fax: 02/48 62 70 14

Odbor Riadenie bilancie, oddelenie Bilančné investície
Vladimír Polhorský

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 54 89

Róbert Herbec

Dlhové kapitálové trhy

tel: 02/48 62 54 32

Ľubomír Golány

Primárne aukcie

tel: 02/48 62 54 12

Oddelenie Riadenie aktív a pasív
Richard Košecký

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 53 82

Odbor Platobný styk a vysporiadanie
Katarína Kellenbergerová

Riaditeľka odboru

tel: 02/48 62 64 02
fax: 02/48 62 70 66

Oddelenie Bezhotovostný platobný styk a rekonsiliácia
Daniela Janotková

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 65 53
fax: 02/48 62 70 61

Anna Zelenková

Reklamácie

tel: 02/48 62 62 88
fax: 02/48 62 70 70

Ľubica Šurínová

Správa nostro účtov

tel: 02/48 62 62 04
fax: 02/48 62 70 60

Oddelenie Zahraničný platobný styk
Zuzana Baková

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 61 76
fax: 02/48 62 70 61

Dáša Pásztorová

Zahraničné platby a reklamácie

tel: 02/48 62 61 99
fax: 02/48 62 70 61

Štefan Szlobodník

Zahraničné platby a reklamácie

tel: 02/48 62 61 80
fax: 02/48 62 70 61

Jana Nemcová

Správa loro účtov

tel: 02/48 62 61 05
fax: 02/48 62 70 61

Eva Banašová

Reklamácie

tel: 02/48 62 61 20
fax: 02/48 62 70 61

Gabriela Vörösová

Reklamácie

tel: 02/48 62 61 74
fax: 02/48 62 70 61

Oddelenie Vysporiadanie firemných úverov
Marianna Vlahyová

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 62 77
fax: 02/48 62 70 66

Edita Tašká

Vysporiadanie firemných úverov

tel: 02/48 62 63 04
fax: 02/48 62 70 66

Oddelenie Back Office Treasury a cenných papierov
Quido Miglierini

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 65 81
fax: 02/48 62 71 01

Martin Čurilla

Tuzemské cenné papiere

tel: 02/48 62 62 46
fax: 02/48 62 71 01

Anna Horniaková

Výkon práv z cenných papierov

tel: 02/48 62 61 86
fax: 02/48 62 71 01

Marta Kyselá

Zahraničné cenné papiere

tel: 02/48 62 62 47
fax: 02/48 62 71 01

Renáta Kratochvílová

FX, MM, deriváty

tel: 02/48 62 62 40
fax: 02/48 62 70 72

Oddelenie Spracovanie hotovosti
Roman Prokop

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 40 45
fax: 02/48 62 70 60

Dušan Vladovič

Spracovanie hotovosti

tel: 02/48 62 40 50
fax: 02/48 62 70 60

Centrum exekúcií a súčinností
Danka Bezeková

Vedúca oddelenia

033/556 87 00

Andrea Štiavnická

Exekúcie a súčinnosti

033/556 87 14

Obchodné financovanie
Katarína Gašparovská

Riaditeľka odboru

tel: 02/48 62 48 15

Andrea Brichtová

Relationship manager

02/48 62 48 22

Ingrid Al Fakhouriová

Relationship manager

02/48 62 40 30

Jozef Karetka

Account manager faktoringu

02/48 62 83 10

Alena Varsányiová

Account manager faktoringu

02/48 62 48 16

Iveta Kvapilová

Account manager faktoringu

02/48 62 48 23

Alexandra Nahálková

Account manager faktoringu

02/48 62 92 21

Asset Management Slovenskej sporiteľne
Dušan Svitek

Predseda predstavenstva
CEO

tel:+421 2 48 62 96 04
fax: +421 2 48 62 70 21

Roman Vlček

Člen predstavenstva

tel: +421 2 48 62 96 01
fax: +421 2 48 62 70 21

Adrianus J. A. Janmaat

Člen predstavenstva

Na ombudsmana banky sa môžete obrátiť:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ombudsman
Tomášikova 48
832 37
Bratislava

V pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcej dohode na konkrétnom termíne, v budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.

Kontaktujte našich špecialistov, ktorí vám môžu pomôcť s rozbehnutím vášho podnikania vďaka Programu pre začínajúcich podnikateľov.
Martin Jursa

Špecialista pre začínajúcich podnikateľov pre regióny: Bratislava, Trnava

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Laura Veľká

Špecialista pre začínajúcich podnikateľov pre región: Nitra

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Štefánikova 10
949 48 Nitra

Katarína Ľauková

Špecialista pre začínajúcich podnikateľov pre regióny: Banská Bystrica, Košice

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nám. Š. Moysesa 8
974 01 Banská Bystrica

Anetta Grofiková

Špecialista pre začínajúcich podnikateľov pre regióny: Žilina, Trenčín, Prešov

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Antona Bernoláka 3243/55
010 01 Žilina

Vyplňte on-line kontaktný formulár v pätičke webovej stránky www.zacinamepodnikat.sk a my vám zavoláme späť.

Pobočky a bankomaty skupiny Erste Group

Česká republika: Česká spořitelna

Čierna hora: Erste Bank AD Podgorica

Chorvátsko: Erste Bank Croatia

Maďarsko: Erste Bank Hungary

Moldavsko: Banca Comercială Română Chisinău

Rakúsko: Erste Bank Oesterreich

Rumunsko: Banca Comerciala Romana

Srbsko: Erste Bank Serbia

Informácie o platnom zozname bánk skupiny Erste, do ktorých Slovenská sporiteľňa vykoná cezhraničný prevod v prospech klientov bánk skupiny Erste za zvýhodnených poplatkov v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad nájdete tu.

 

 

Banky patriace do skupiny Erste Group:

  • Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck;
  • Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.;
  • Česká republika – Česká spořitelna a.s.;
  • Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
  • Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.;
  • Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..;
  • Čierna Hora – Erste Bank AD Podgorica;
  • Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău;
  • Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina;
  • Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje.