Späť na Otázky a odpovede

Zabudol som prihlasovacie meno do Georgea. Kde ho nájdem?

Prihlasovacie meno do Georgea nájdete vo svojej zmluve. Zmluva môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe (zaslaná e-mailom).

Ak neviete nájsť zmluvu, je potrebné navštíviť pobočku banky.