Heslo do Georgea

Aktivujte a zmeňte si heslo priamo v aplikácii

Heslo
do Georgea

Aktivujte a zmeňte si heslo
priamo cez Georgea

  1. Heslo si pred prvým prihlásením aktivujte v aplikácii alebo v internetbankingu George.
  2. Vyplňte Prihlasovacie meno, ktoré nájdete v Zmluve o poskytovaní a používaní Elektronických služieb, a kliknete na odkaz Nastavenie hesla.
  3. Po úspešnej aktivácii sa prihláste do Georgea zadaním prihlasovacieho mena a svojho vytvoreného hesla. Svoje heslo si môžete v aplikácii kedykoľvek zmeniť.

Aké má byť heslo do Georga?

  • Nové heslo môže mať 8 až 30 znakov, môže obsahovať malé a veľké písmená a číslice.
  • Heslo nesmie obsahovať zhodné písmená alebo číslice (napr. 11111111, aaaaaaaa), priamu postupnosť (napr.12345678) ani opakujúce sa skupiny znakov (napr. 00001111, abab1212, 882cc691).
  • Heslo nesmie byť zhodné so žiadnym heslom použitým v minulosti, prihlasovacím menom alebo aliasom.

Aké má byť heslo do Georga?

  • Nové heslo môže mať 8 až 30 znakov, môže obsahovať malé a veľké písmená a číslice.
  • Heslo nesmie obsahovať zhodné písmená alebo číslice (napr. 11111111, aaaaaaaa), priamu postupnosť (napr.12345678) ani opakujúce sa skupiny znakov (napr. 00001111, abab1212, 882cc691).
  • Heslo nesmie byť zhodné so žiadnym heslom použitým v minulosti, prihlasovacím menom alebo aliasom.

Ako si obnoviť zabudnuté prihlasovacie údaje
v Georgeovi

   

Dôležité dokumenty