Zmluvné podmienky

Na tomto mieste nájdete informácie týkajúce sa našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb tretích strán, ktoré banka sprostredkúva ako finančný agent.

V prípade záujmu vám tieto informácie poskytneme aj v listinnej podobe v ktorejkoľvek pobočke.