Zmluvné podmienky – Spotrebiteľ – archív

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky – archív