Zmluvné podmienky – Spotrebiteľ – archív

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky – archív

Produktové obchodné podmienky – archív

Návrat hore

Sadzobník – archív

Návrat hore
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. októbra 2016 do 31. decembra 2016 PDF (334 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva – účinný od 1. októbra 2016 do 31. decembra 2016 PDF (240 KB)
Dodatok č. 2 k Sadzobníku pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. októbra 2016 PDF (196 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. júna 2016 do 30. septembra 2016 PDF (335 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva – účinný od 1. júla 2016 do 30. septembra 2016 PDF (246 KB)
Dodatok č. 1 k Sadzobníku pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. júna 2016 PDF (218 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. mája 2016 PDF (347 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. apríla 2016 PDF (387 KB)
Dodatok č. 1 k Sadzobníku pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. mája 2016 PDF (788 KB)
Dodatok č. 2 k Sadzobníku pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 21. marca 2016 PDF (511 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – účinný od 1. februára 2016 PDF (337 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) – Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva – účinný od 15. januára 2016 PDF (245 KB)
Pre obyvateľstvo (fyzické osoby – nepodnikatelia) vrátane nových podmienok pre udelenie Výhodného súčtu Účinný od 15. januára 2016 PDF (317 KB)

Podmienky určené Zverejnením – archív

Návrat hore

2020

Zverejnenie k účtu, osobnému účtu, účtu sporenia a vkladovému účtu (fyzická osoba nepodnikateľ)
– účinné od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020
PDF (190 KB)
Zverejnenie pre Program Sporenie na bývanie – účinné od 15. apríla 2017 do 31. decembra 2021 PDF (256 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. mája 2020 do 31. augusta 2020 PDF (404 KB)
Zverejnenie k účtu, osobnému účtu, účtu sporenia a vkladovému účtu (fyzická osoba nepodnikateľ)
– účinné od 1. januára 2019 do 31. augusta 2020
PDF (241 KB)
Zverejnenie ku vkladným knižkám – účinné od 1. júna 2020 do 31. augusta 2020 PDF (291 KB)
Zverejnenie ku vkladným knižkám – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2020 PDF (188 KB)
Úrokové sadzby – Vkladné knižky – platné do 31. augusta 2020 PDF (123 KB)
Úrokové sadzby – Ostatné depozitné produkty – platné od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020 PDF (208 KB)
Úrokové sadzby – pre produkty v útlme – platné od 27. januára 2020 do 31. augusta 2020 PDF (159 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. marca 2020 do 30. apríla 2020 PDF (232 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. februára 2020 do 29. februára 2020 PDF (229 KB)
Porovnateľnosť poplatkov – Slovník a Prevodná tabuľka pojmov – služby viazané na platobný účet
– účinné od 5. septembra 2018 do 31. mája 2020
PDF (218 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Junior – účinné od 1. septembra 2019 do 31. mája 2020 PDF (224 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Mladý – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (240 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Študent – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (240 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (241 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet Exclusive – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (233 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (240 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro senior – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (240 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Základný bankový produkt – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (233 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Platobný účet so základnými funkciami – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (234 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobitný účet dlžníka – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (382 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporenie na rezervu – účinné od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 PDF (382 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. marca 2020 do 30. apríla 2020 PDF (232 KB)
Zverejnenie pre Vkladné knižky – účinné od 1. januára 2019 do 31. marca 2020 PDF (188 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. februára 2020 do 29. februára 2020 PDF (229 KB)

2019

Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. júla 2019 do 31. januára 2020 PDF (231 KB)
Úrokové sadzby – Sporenie – platné od 1. júla 2019 do 31. januára 2020 PDF (126 KB)
Úrokové sadzby – Vkladné knižky – platné od 1. júla 2019 do 31. januára 2020 PDF (131 KB)
Úrokové sadzby – Vkladné knižky – platné od 27. januára 2020 do 31. januára 2020 PDF (219 KB)
Úrokové sadzby – Vkladné knižky – platné od 1. septembra 2019 do 26. januára 2020 PDF (221 KB)
Úrokové sadzby – pre produkty v útlme – platné od 1. októbra 2019 do 26. januára 2020 PDF (151 KB)
Úrokové sadzby – Ostatné depozitné produkty – platné od 1. januára 2016 do 31. decembra 2019 PDF (126 KB)
Zverejnenie k účtu, osobnému účtu, účtu sporenia a vkladovému účtu (fyzická osoba nepodnikateľ) – platné od 1. júna 2019 do 30. septembra 2019 PDF (264 KB)
Podmienky produktu Kombi vklad – účinné od 1. novembra 2018 do 31. augusta 2019 PDF (324 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Junior – účinné od 1. júna 2019 do 31. augusta 2019 PDF (220 KB)
Zverejnenie k účtu, osobnému účtu, účtu sporenia a vkladovému účtu (fyzická osoba nepodnikateľ) – platné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (241 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – platné od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 PDF (234 KB)
Zverejnenie k bankovému produktu Space karta Junior – účinné od 1. júla 2016 do 31. mája 2019 PDF (368 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Mladý – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (234 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Študent – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (229 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (234 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet Exclusive – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (236 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (233 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro senior – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (231 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Základný bankový produkt – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (228 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Platobný účet so základnými funkciami – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (228 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobitný účet dlžníka – účinné od 5. septembra 2018 do 31. mája 2019 PDF (231 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporenie na rezervu – účinné od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (213 KB)

2018

Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Študent – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (232 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Space účet Mladý – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (232 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (232 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Osobný účet Exclusive – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (233 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (233 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporožíro senior – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (230 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Základný bankový produkt – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (229 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Platobný účet so základnými funkciami – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (229 KB)
Dokument s informáciami o poplatkoch – Sporenie na rezervu – účinné od 5. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (231 KB)
Zverejnenie ku vkladným knižkám – účinné od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2018 PDF (280 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. februára 2018 do 30. júna 2018 PDF (246 KB)
Zverejnenie pre Program Výhodný súčet – Lepšie úroky – účinné od 1. januára 2018 do 31. januára 2018 PDF (246 KB)

2008

SPOROprofit PDF (35 KB)

Ostatné užitočné informácie k produktom – archív

Návrat hore