Informácia o zmene Sadzobníka


od 1. júla 2023

Informácia o zmene Sadzobníka


od 1. júla 2023

Upravujeme Sadzobník poplatkov

Vývoj na bankovom a finančnom trhu objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania. Preto od 1. júla 2023 robíme tieto zmeny v našom Sadzobníku:

Moja odmena

Meníme podmienku „minimálna výška bezhotovostných platieb Platobnou kartou“ v programe Moja odmena pre získanie SPACE účtu bez poplatku za vedenie Účtu pre Klientov od 27 rokov do 61 rokov vrátane, a to nasledovne:

  • bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 350 € (pôvodne 250,00 €)

Ostatné podmienky programu Moja odmena pre SPACE účet pre Klientov od 27 rokov do 61 rokov vrátane sa nemenia.

Bez zmeny ostávajú podmienky na získanie zľavy z Poplatku za vedenie Účtu s programom Moja odmena pre SPACE účet pre Klientov od 20 rokov do 26 rokov vrátane, pre Klientov od 62 rokov, ako aj pre SPACE účet X.

Platobné služby

Bezhotovostné operácie

Meníme

  • poplatok „Urgentný prevod“ pri domácich prevodoch ako i „Urgentný prevod“ pri cezhraničných prevodoch (platby v EUR do krajín EHP vrátane SEPA prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody), ak bol prevod zadaný v Pobočke na 40,00 € (pôv. 30,00 €).

TIP: Urgentný prevod je možné vykonať prostredníctvom Elektronickej služby za znížený poplatok.

Sadzobník poplatkov – nepredávané produkty