Z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, s účinnosťou od 1. júna 2020 upravujeme Sadzobník poplatkov a Zverejnenie ku vkladným knižkám. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných služieb: 

George zadarmo pre všetkých

Internetbanking George bude dostupný bezplatne k všetkým účtom, teda aj k účtom SPOROžíroSPOROžíro senior, ktorých majitelia ho doteraz mali len ako spoplatnenú doplnkovú službu.

Výhodný súčet – ukončenie poskytovania 50 % zľavy z poplatku za vedenie účtu

Zľava vo výške 100 % však zostáva zachovaná za rovnakých podmienok ako doteraz – pravidelné sporenie či investovanie, tri pravidelné platby (inkaso/trvalý príkaz) a platby kartou vo výške aspoň 200 € (Osobný účet)/400 € (Osobný účet Exclusive) mesačne.

TIP

Plaťte viac kartou/mobilom/hodinkami a využívajte trvalé príkazy a inkasá a namiesto končiacej zľavy 50 % môžete mať účet úplne bez poplatku.

 

Hotovostné operácie v pobočkách

Vklad hotovosti na účet, účet sporenia, vkladový účet, vkladnú knižku:

 • vklade majiteľom/oprávnenou osobou: 3 € (pôv. 0,50 €), prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku,
 • vklad treťou osobou: 6 € (pôv. 3 €).

Výber hotovosti z účtu, účtu sporenia a vkladnej knižky: 6 € (pôv. 4 €).

TIP

Hotovosť vyberajte z našich bankomatov, vkladať na vlastný účet bez poplatku môžete prostredníctvom vkladomatov. Ten najbližší si môžete vyhľadať na www.slsp.sk/sk/ludia/kontakty

 

Spracovanie mincí pri vklade, výbere a zamieňaní:

 • od 51 – 500 mincí: 5 € (pôv. 3 €) v prípade triedených a 10 € (pôv. 6 €) v prípade netriedených mincí,
 • od 501 – 1 000 mincí: 15 € (pôv. 10 €) v prípade triedených a 30 € (pôv. 20 €) v prípade netriedených mincí,
 • nad 1 000 mincí: 25 € (pôv. 17 €) v prípade triedených a 50 € (pôv. 34 €) v prípade netriedených mincí.

Bezhotovostné operácie

Domáce prevody:

 • realizácia jednorazového platobného príkazu na úhradu/prevodu FIT 2.0 v € z účtu a účtu sporenia v pobočke: 5 € (pôv. 3 €),
 • zmena alebo zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu/súhlasu s inkasom/inkasanta na pobočke: 5 € (pôv. 3€),
 • urgentný prevod cez elektronické služby: 10 € (pôv. 8 €),
 • potvrdenie o vykonaní prevodu: 10 € (pôv. 5 €).

Cezhraničné prevody:

 • prevod v € do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) na pobočke: 5 € (pôv. 3 €),
 • urgentný prevod v € do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) cez elektronické služby: 10 € (pôv. 8 €),
 • cezhraničný prevod v € a v cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci SR:
  •  do 2 000 €: v pobočke 30 € (pôv. 20 €), cez elektronické služby 20 € (pôv. 10 €),
  •  od 2 000,01 €: v pobočke 35 € (pôv. 30 €), cez elektronické služby 30 € (pôv. 20 €).

TIP

Prevody realizujte elektronicky cez Georgea, prípadne cez bankomat.

 

Výpisy poštou k bežným účtom a kreditným kartám

Nová výška poplatku 1 €/výpis (pôv. bezplatne). Neplatí pre účty SPOROžíro senior, pre ktoré budú štvrťročné, polročné a ročné výpisy zasielané poštou v rámci SR aj naďalej bezplatné.  Pri tých účtoch SPOROžíro senior, ktoré mali nastavené mesačné zasielanie výpisov poštou, sa frekvencia zasielania automaticky upraví na štvrťročnú.

TIP

Nastavte si bezplatné zasielanie výpisov do Georgea.

Vkladné knižky

Zriadenie vkladnej knižky pre klientov do 18 rokov vo výške 5 €, pre klientov od 18 rokov 10 € (nový poplatok).

Zrušenie na žiadosť klienta a:

 • bezhotovostný prevod zostatku na účet vedený v Slovenskej sporiteľni: 10 € (pôv. 7 €),
 • hotovostná výplata zostatku: 15 € (pôv. 7 €).

TIP

Ak zostatok prevediete/vložíte na poistný produkt/do fondov z ponuky Slovenskej sporiteľne, za zrušenie vkladnej knižky nič neplatíte.

Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke na podnet klienta: 10 € (pôv. 7 €).

Zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez umorovacieho konania v súlade so zákonom a:

 • bezhotovostný prevod zostatku zrušeného vkladu na účet vedený v Slovenskej sporiteľni: 10 € (pôv. 7 €),
 • hotovostná výplata zostatku zrušeného zostatku vkladu: 15 € (pôv. 7 €).

Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke: 3 % z umor. vkladu min. 10 €; max. 50 € (pôv. 2 % z umor. vkladu min. 7 €; max. 33 €).
Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom: 10 € (pôv. 7 €).
Vysporiadanie predčasne ukončeného termínovaného vkladu: 10 € (pôv. 7 €) .
Suma minimálneho vkladu na Vkladnej knižke SPORObonus, Detskej vkladnej knižke a Vkladnej knižke kapitál: 15 € (pôv. 7 €).

SMS služby Extra

Nová výška poplatku 2 € mesačne (pôvodne 1 € mesačne). SMS správy o použití debetnej karty v zahraničí a o nezrealizovaných transakciách, ktoré poskytujeme k účtom Osobný účet, Osobný účet Exclusive a k Space účtom Junior/Študent/Mladý, zostávajú bezplatné.

TIP

Namiesto SMS služieb Extra si aktivujte bezplatné notifikácie e-mailom alebo formou push správ do mobilnej aplikácie George.

Space účet Junior

detskému Junior účtu pridávame službu Vlastná karta, vďaka ktorej si bude dieťa môcť bezplatne dať na svoju platobnú kartu vlastný obrázok, napríklad obľúbenú postavičku či zvieratko.