Zmluvné podmienky – Spotrebiteľ

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky

Produktové obchodné podmienky

Návrat hore

Sadzobník

Návrat hore

Podmienky určené Zverejnením

Návrat hore

Ostatné užitočné informácie k produktom

Návrat hore
Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou PDF (503 KB)
Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície podľa druhov finančných nástrojov PDF (404 KB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad z Garančného fondu investícií za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi PDF (111 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2020 (Neprofesionálni klienti) PDF (231 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Neprofesionálni klienti) – doplnenie PDF (229 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Profesionálni klienti) – doplnenie PDF (231 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Neprofesionálni klienti) PDF (582 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Profesionálni klienti) PDF (584 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2018 (Neprofesionálni klienti) PDF (422 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2018 (Profesionálni klienti) PDF (233 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2017 PDF (249 KB)
Oznámenie o nevypracovaní zásad zapájania PDF (373 KB)
Riziká udržateľnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia PDF (271 KB)