Zmluvné podmienky – Spotrebiteľ

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky