Zmluvné podmienky – Poistenie, dôchodky a podielové fondy

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Poistenie

Rámcová zmluva pre poistenie k Úveru PDF (773 KB)
Dodatok č. 1 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie k Úveru PDF (714 KB)
Dodatok č. 2 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (722 KB)
Dodatok č. 3 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (790 KB)
Dodatok č. 4 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (966 KB)
Dodatok č. 5 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (830 KB)
Dodatok č. 6 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (839 KB)
Dodatok č. 7 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (837 KB)
Dodatok č. 8 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (845 KB)
Dodatok č. 9 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (911 KB)
Dodatok č. 10 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (887 KB)
Dodatok č. 11 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (821 KB)
Dodatok č. 12 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (989 KB)
Dodatok č. 13 k Rámcovej poistnej zmluve pre Poistenie k Úveru PDF (777 KB)
Brožúra – Poistenie k Úveru – účinná od 3. 7. 2021 PDF (477 KB)
Brožúra – Poistenie k Úveru – účinná od 1. 10. 2019 do 2. 7. 2021 PDF (622 KB)
Brožúra – Poistenie k Úveru – účinná od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2019 PDF (590 KB)
Brožúra – Poistenie k Úveru – účinná od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 PDF (773 KB)
Brožúra – Poistenie k Úveru – účinná od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2018 PDF (462 KB)
IPID – Poistenie k Úveru PDF (182 KB)

Podielové fondy