Zmena zmluvných podmienok


od 1. júna 2021

Zmena zmluvných podmienok


od 1. júna 2021

Z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, s účinnosťou od  1. júna 2021 upravujeme Sadzobník poplatkov. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných služieb:

Nové George karty

 • od 5. júna 2021 Banka vydáva nové platobné karty VISA;
 • všetky nové karty Slovenskej sporiteľne budú ekologické, vyrobené z rozložiteľných materiálov a ich platnosť sa predlžuje z troch na štyri roky;
 • bezplatnou súčasťou Osobného účtu Exclusive bude prémiová karta VISA Platinum (doteraz Mastercard Mass alebo VISA Classic) pre majiteľa účtu.
 • platné karty MasterCard a Maestro klientom postupne prevydáme za nové VISA karty do konca roka 2021. Informáciu o výmene klient dostane dva mesiace vopred.

Výpisy poštou k bežným účtom a kreditným kartám

 • výška poplatku sa mení na 2 € (pôvodne 1 €). Neplatí pre účty SPOROžíro senior, pre ktoré budú štvrťročné, polročné a ročné výpisy zasielané poštou v rámci SR aj naďalej bezplatné.

TIP

Aktivujte si bezplatné elektronické výpisy. 

Bezhotovostné operácie

 • zmena alebo zrušenie trvalého príkazu/súhlasu s inkasom/inkasanta:
  • zadané elektronicky bude bezplatné (pôvodne 0,50 €);
  • zadané v pobočke: 6 € (pôvodne 5 eur) ;
 • jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný v pobočke: 6 € (pôvodne 5 €);
 • urgentné prevody:
  • zadané elektronicky 15 € (pôvodne 10 €);
  • zadané v pobočke 30 € (pôvodne 20 €);
 • prevody do Veľkej Británie v GBP – nový príplatok za platobnú podmienku OUR 4 GBP.

Hotovostné operácie v pobočkách

 • zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt a výber hotovosti v definovanej štruktúre: 6 € (pôvodne 3 €);
 • spracovanie mincí pri vklade, výbere a zamieňaní:
  • od 51 – 500 mincí: 7 € (pôv. 5 €) pri triedených a 14 € (pôv. 10 €) pri netriedených minciach;
  • od 501 – 1 000 mincí: 20 € (pôv. 15 €)  pri triedených a 40 € (pôv. 30 €)  pri netriedených minciach;
  • nad 1 000 mincí: 30 € (pôv. 25 €) pri triedených a 60 € (pôv. 50 €) pri netriedených minciach.

Služby k debetným kartám

 • výber eurovej hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP 3 € (pôv. 2,50 €);
 • PIN kód:
  •  zmena PIN kódu cez bankomat bezplatne (pôv. 2 €);
  •  opätovné vytlačenie PIN kódu 5 € (pôv. 3,50 €);

TIP

Už čoskoro si budete môcť PIN kód kedykoľvek bezplatne zobraziť v Georgeovi, napr. ak si naň nebudete vedieť spomenúť.

 • výber eurovej hotovosti cez POS terminál alebo imprinter v SR a v krajinách EHP 9 € (pôv. 2 €);
 • platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie 5 € (pôv. 3 €);
 • prevydanie karty pri poškodení 10 € (pôvodne bezplatne). Poplatok sa nebude účtovať, ak ste v priebehu posledných 30 dní urobili aspoň 10 platieb mobilom či hodinkami;
 • expresné vydanie karty 50 € (pôv. 40 €).

Služby ku kreditným kartám

 • výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR alebo v zahraničí kartami VISA Classic a Štedrá karta 8 € (pôv. 6 €);
 • mesačný poplatok za kartu VISA Gold 8 € (pôv. 7,50 €);
 • platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie 5 € (pôv. 3 €);
 • vydanie náhradnej karty pri poškodení 10 € (pôvodne bezplatne).

Úvery na bývanie

 • poplatok za poskytnutie úveru 0,7 %, min. 300 €, max. 1 000 € (pôv. 6 pásiem od 199 € do 999 €).

Cenné papiere

 • minimálna výška poplatku za nákup a predaj cenných papierov v hodnote do 15 000 € prostredníctvom Georgea na trhoch XETRA Frankfurt, NASDAQ, NYSE alebo Burza cenných papierov Bratislava sa znižuje na 12,50 € (pôv. 25 €).

Ostatné služby

 • vinkulácia prostriedkov na účte a/alebo vypracovanie zmluvy o vinkulácii na žiadosť klienta 120 € (pôv. 80 €);
 • vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov 10 € (pôv. 5 €);
 • vyhotovenie mimoriadneho výpisu 10 € (nová služba) ;
 • preberanie výpisov v pobočke 5 €/výpis (pôv. bezplatne).

Poistenie k úverom (zmeny platné od 3. júla 2021)

 • spotrebné úvery:
  • Komplexný súbor poistenia 8,95 % z mesačnej splátky (pôv. 8,8 %);
  • Súbor poistenia Senior 10,41 % z mesačnej splátky (pôv. 10,3 %);
 • úvery na bývanie:
  • Rozšírený súbor poistenia 11,12 % z mesačnej splátky (pôv. 11,0 %);
  • Komplexný súbor poistenia 13,52 % z mesačnej splátky (pôv. 13,3 %).
 • od 5. júna 2021 Banka vydáva nové platobné karty VISA;
 • všetky nové karty Slovenskej sporiteľne budú ekologické, vyrobené z rozložiteľných materiálov a ich platnosť sa predlžuje z troch na štyri roky;
 • bezplatnou súčasťou Osobného účtu Exclusive bude prémiová karta VISA Platinum (doteraz Mastercard Mass alebo VISA Classic) pre majiteľa účtu.
 • platné karty MasterCard a Maestro klientom postupne prevydáme za nové VISA karty do konca roka 2021. Informáciu o výmene klient dostane dva mesiace vopred.
 • výška poplatku sa mení na 2 € (pôvodne 1 €). Neplatí pre účty SPOROžíro senior, pre ktoré budú štvrťročné, polročné a ročné výpisy zasielané poštou v rámci SR aj naďalej bezplatné.

TIP

Aktivujte si bezplatné elektronické výpisy. 

 • zmena alebo zrušenie trvalého príkazu/súhlasu s inkasom/inkasanta:
  • zadané elektronicky bude bezplatné (pôvodne 0,50 €);
  • zadané v pobočke: 6 € (pôvodne 5 eur) ;
 • jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný v pobočke: 6 € (pôvodne 5 €);
 • urgentné prevody:
  • zadané elektronicky 15 € (pôvodne 10 €);
  • zadané v pobočke 30 € (pôvodne 20 €);
 • prevody do Veľkej Británie v GBP – nový príplatok za platobnú podmienku OUR 4 GBP.
 • zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt a výber hotovosti v definovanej štruktúre: 6 € (pôvodne 3 €);
 • spracovanie mincí pri vklade, výbere a zamieňaní:
  • od 51 – 500 mincí: 7 € (pôv. 5 €) pri triedených a 14 € (pôv. 10 €) pri netriedených minciach;
  • od 501 – 1 000 mincí: 20 € (pôv. 15 €)  pri triedených a 40 € (pôv. 30 €)  pri netriedených minciach;
  • nad 1 000 mincí: 30 € (pôv. 25 €) pri triedených a 60 € (pôv. 50 €) pri netriedených minciach.
 • výber eurovej hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP 3 € (pôv. 2,50 €);
 • PIN kód:
  •  zmena PIN kódu cez bankomat bezplatne (pôv. 2 €);
  •  opätovné vytlačenie PIN kódu 5 € (pôv. 3,50 €);

TIP

Už čoskoro si budete môcť PIN kód kedykoľvek bezplatne zobraziť v Georgeovi, napr. ak si naň nebudete vedieť spomenúť.

 • výber eurovej hotovosti cez POS terminál alebo imprinter v SR a v krajinách EHP 9 € (pôv. 2 €);
 • platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie 5 € (pôv. 3 €);
 • prevydanie karty pri poškodení 10 € (pôvodne bezplatne). Poplatok sa nebude účtovať, ak ste v priebehu posledných 30 dní urobili aspoň 10 platieb mobilom či hodinkami;
 • expresné vydanie karty 50 € (pôv. 40 €).
 • výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR alebo v zahraničí kartami VISA Classic a Štedrá karta 8 € (pôv. 6 €);
 • mesačný poplatok za kartu VISA Gold 8 € (pôv. 7,50 €);
 • platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie 5 € (pôv. 3 €);
 • vydanie náhradnej karty pri poškodení 10 € (pôvodne bezplatne).
 • poplatok za poskytnutie úveru 0,7 %, min. 300 €, max. 1 000 € (pôv. 6 pásiem od 199 € do 999 €).
 • minimálna výška poplatku za nákup a predaj cenných papierov v hodnote do 15 000 € prostredníctvom Georgea na trhoch XETRA Frankfurt, NASDAQ, NYSE alebo Burza cenných papierov Bratislava sa znižuje na 12,50 € (pôv. 25 €).
 • vinkulácia prostriedkov na účte a/alebo vypracovanie zmluvy o vinkulácii na žiadosť klienta 120 € (pôv. 80 €);
 • vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov 10 € (pôv. 5 €);
 • vyhotovenie mimoriadneho výpisu 10 € (nová služba) ;
 • preberanie výpisov v pobočke 5 €/výpis (pôv. bezplatne).
 • spotrebné úvery:
  • Komplexný súbor poistenia 8,95 % z mesačnej splátky (pôv. 8,8 %);
  • Súbor poistenia Senior 10,41 % z mesačnej splátky (pôv. 10,3 %);
 • úvery na bývanie:
  • Rozšírený súbor poistenia 11,12 % z mesačnej splátky (pôv. 11,0 %);
  • Komplexný súbor poistenia 13,52 % z mesačnej splátky (pôv. 13,3 %).