Dobrý deň,

radi by sme Vás informovali, že z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, Slovenská sporiteľňa s účinnosťou od 1. júna 2019 upravuje Sadzobník poplatkov. Zmeny sa týkajú najmä nasledovných služieb:

1. Výhodný súčet - účty zadarmo:
 • rozširujeme možnosť využívania zľavy v rámci programu Výhodný súčet. Ak majiteľ viacerých účtov rovnakého typu (napr. Osobný účet) splní na ktoromkoľvek z týchto účtov podmienky pre získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu (účet za polovicu alebo úplne bez poplatku) získa rovnakú zľavu na všetky tieto účty.
2. SMS služby:
 • SMS služby budú zahŕňať notifikačné SMS správy o použití debetnej karty v zahraničí a o nezrealizovaných transakciách (pôvodne o transakciách nad 20 EUR) a budú bezplatné (pôvodne 1 EUR mesačne),
 • pôvodné SMS služby Premium nahrádzajú SMS služby Extra s poplatkom 1 EUR mesačne (pôvodne 1,50 EUR mesačne). Služba zahŕňa zasielanie všetkých notifikačných SMS správ o pohyboch na účte.
3. Osobné účty a Space účty:
 • súčasťou elektronických služieb k všetkým Osobným účtom aj Space účtom budú SMS služby, notifikácie vo forme Push správ a aj E-mailových správ. SMS služby Extra budú pre všetky uvedené účty dostupné ako doplnková služba za poplatok.
 • zavádzame Space účet Junior ako nový druh Osobného účtu a preraďujeme doterajšiu Space kartu Junior pod tento účet.
4. Pobočkové platobné operácie:
 • realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu sporenia,
 • zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta,
 • prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody),
 • prevod v CZK do Českej sporiteľne,
 • ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu Platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia (platí aj pre trvalé Platobné príkazy zadané elektronicky).
 • Jednotná výška poplatku pre všetky uvedené operácie bude 3 EUR (pôvodne 2 EUR).
5. Hotovostné operácie:
 • výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia a Vkladnej knižky sa mení na 4 EUR (pôvodne 3 EUR),
 • spracovanie mincí pri vklade/výbere a pri zamieňaní:
 • a. minimálny počet mincí pre účtovanie poplatku sa znižuje na 51 ks (pôvodne 101 ks),
  b. stanovuje sa strop pre druhé pásmo v počte max. 1 000 kusov mincí,
  c. nové pásmo od 1 001 kusov mincí s poplatkom 17 EUR za triedené mince a 34 EUR za netriedené mince.
6. Platobné operácie cez elektronické služby:
 • prevod v CZK do Českej sporiteľne, nová výška poplatku 0,20 EUR (pôvodne 0,18 EUR).

Kompletný sadzobník účinný od 1. júna 2019 nájdete na stránke www.slsp.sk. Bližšie informácie o zmenách v SMS službách nájdete na www.slsp.sk/sms.

Ak sa niektorá zo zmien týka Vami využívaných produktov a Vy s ňou nesúhlasíte, môžete Zmluvu, na základe ktorej Vám daný produkt poskytujeme, bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať pred nadobudnutím účinnosti zmien Sadzobníka.

S úctou

Slovenská sporiteľňa
Všetky informácie Vám radi poskytneme v ktorejkoľvek našej pobočke prípadne na linke
Klientskeho centra 0850 111 888

Kontakty | Pobočky