Kryté dlhopisy


Banky poskytujúce hypotekárne úvery (úvery zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie) môžu vydávať Kryté dlhopisy, ktoré môžu byť obchodovateľné na kapitálovom trhu. Hypotekárne úvery slúžia prednostne banke na krytie záväzkov v súvislosti s Krytými dlhopismi.

Kryté dlhopisy


Banky poskytujúce hypotekárne úvery (úvery zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie) môžu vydávať Kryté dlhopisy, ktoré môžu byť obchodovateľné na kapitálovom trhu. Hypotekárne úvery slúžia prednostne banke na krytie záväzkov v súvislosti s Krytými dlhopismi.

Čo získate investíciou do Krytých dlhopisov

  • možnosť pravidelných príjmov formou výplaty kupónu – percentuálneho podielu z investovanej sumy,
  • možnosť kapitálového výnosu pri priaznivom vývoji kurzu, čo je cena, za ktorú sa krytý dlhopis predáva,
  • využijete jednu z najbezpečnejších foriem ukladania financií,
  • kryté dlhopisy sú obchodované na Burze cenných papierov,
  • hypotekárne úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam prednostne slúžia na krytie záväzkov zo všetkých nesplatených krytých dlhopisov vydaných Slovenskou sporiteľňou – Informácie týkajúce sa programu krytých dlhopisov,
  • Investori,
  • Dôležité oznamy pre majiteľov HZL. Hypotekárne záložné listy vydané Slovenskou sporiteľňou boli dňa 23.7.2018 preregistrované a od tohto dátumu sa považujú za kryté dlhopisy.

Kryté dlhopisy emitované Slovenskou sporiteľňou

HZL Výnos ISIN Dátum vydania emisie Dátum splatnosti emisie
KD 0,125 % SK4000015400 12.6.2019 12.6.2026
KD 0,500 % SK4120014812 5.12.2018 5.12.2024
KD 0,625 % SK4120014507 22.8.2018 22.8.2025
HZL 0,50 % SK4120013392 10.10.2017 10.10.2022
HZL 0,375 % SK4120013020 20.6.2017 20.6.2022
HZL ZERO SK4120012899 15.5.2017 15.5.2019
HZL 0,75% SK4120012683 6.3.2017 6.3.2025
HZL 0,65% SK4120012303

22.12.2016

22.12.2021

HZL 0,25 % SK4120012295 30.11.2016 30.11.2021
HZL 0,65 % SK4120012089 21.10.2016 21.10.2021
HZL 0,70 % SK4120012014 23.9.2016 23.9.2021
HZL 0,75 % SK4120011974 26.8.2016 26.8.2021
HZL 0,80 % SK4120011875 5.8.2016 5.8.2021
HZL 0,90 % SK4120011768 7.7.2016 7.7.2021
HZL FLOAT SK4120011685 19.5.2016 19.11.2020
HZL ZERO SK4120011644 1.6.2016 1.6.2021
HZL 1,00 % SK4120011602 5.5.2016 5.5.2021
HZL 1,00 % SK4120011586 23.3.2016 23.3.2026
HZL 1,05 % SK4120011552 7.4.2016 7.4.2021
HZL 1,05 % SK4120011479 11.3.2016 11.3.2021
HZL 0,500 % SK4120011453 9.2.2016 9.2.2021
HZL 0,625 % SK4120011321 10.12.2015 10.12.2021
HZL 1,20 % SK4120011198 27.11.2015 27.11.2020
HZL 0,625 % SK4120011206 5.11.2015 5.11.2020
HZL 1,20 % SK4120011081 29.10.2015 29.10.2020
HZL 1,20 % SK4120011024 25.9.2015 25.9.2020
HZL 1,20 % SK4120010984 28.8.2015 28.8.2020
HZL 1,375 % SK4120010950 4.8.2015 4.8.2025
HZL 1,00 % SK4120010968 4.8.2015 4.8.2022
HZL 0,875% SK4120010943 30.7.2015 30.7.2020
HZL 1,20 % SK4120010877 24.7.2015 24.7.2020
HZL 1,20 % SK4120010745 16.6.2015 16.6.2020
HZL 1,250 % SK4120010521 3.3.2015 3.3.2020
HZL 0,875 % SK4120010489 2.2.2015 2.2.2022
HZL 0,875 % SK4120010356 12.11.2014 12.11.2020
HZL 1,55 % SK4120010075 16.7.2014 16.7.2021
HZL 1,75 % SK4120010034 11.6.2014 11.6.2021
HZL 1,90 % SK4120009333 12.5.2014 12.5.2021
HZL 2,00 % SK4120009895 25.3.2014 25.3.2022
HZL 2,00 % SK4120009812 24.3.2014 24.3.2021
HZL 2,80 % SK4120009804 21.2.2014 21.2.2029
HZL 2,00 % SK4120009754 7.2.2014 7.8.2020
HZL 2,05 % SK4120009689 11.12.2013 11.12.2019
HZL 2,00 % SK4120009648 20.12.2013 20.12.2019
HZL 2,00 % SK4120009549 20.11.2013 20.11.2019
HZL 2,00 % SK4120009481 23.10.2013 23.10.2019
HZL 2,00 % SK4120009457 23.9.2013 23.9.2019
HZL 2,00 % SK4120009390 23.8.2013 23.8.2019
HZL 2,00 % SK4120009317 2.8.2013 2.8.2019
HZL 2,00 % SK4120009283 10.7.2013 10.7.2020
HZL 3,00 % SK4120009218 5.6.2013 5.6.2028
HZL 2,00 % SK4120009226 17.6.2013 17.12.2019
HZL 2,30 % SK4120009085 15.4.2013 15.4.2019
HZL 3,10 % SK4120008947 17.1.2013 17.1.2025
HZL 2,50 % SK4120008897 12.12.2012 12.12.2019
HZL 5,00 % SK4120005927 16.4.2008 16.4.2021
HZL 4,95 % SK4120005505 27.7.2007 27.7.2027
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť