Informácie a finančné ukazovatele Slovenskej sporiteľne, a. s.

Máte možnosť stiahnuť si nasledujúce súbory

Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2015 PDF (3 MB)
Výrok audítora k výročnej správe Slovenskej sporiteľne za rok 2015 PDF (192 KB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2014 PDF (4 MB)
Annual report Slovenská sporiteľňa 2014 PDF (4 MB)
Ročná finančná správa 2014 PDF (4 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2013 PDF (3 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2013 podľa zákona o cenných papieroch PDF (3 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2013 podľa zákona o burze cenných papierov PDF (4 MB)
Vyhlásenie zodpovedných osôb za koniec roka 2013 PDF (82 KB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2012 PDF (4 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2012 podľa zákona o cenných papieroch PDF (3 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2012 podľa zákona o burze cenných papierov PDF (7 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2011 podľa zákona o cenných papieroch PDF (3 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2011 podľa zákona o burze cenných papierov PDF (6 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2010 podľa zákona o burze cenných papierov PDF (4 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2011 PDF (2 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2010 PDF (1 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2009 PDF (2 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2008 PDF (2 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2007 ZIP (2 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok2006 PDF (2 MB)
Výročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2005 ZIP (3 MB)
Informácia audítora k výročnej správe Slovenskej sporiteľne do rok 2005 PDF (478 KB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2009 podľa zákona o cenných papieroch PDF (2 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2009 podľa zákona o burze cenných papierov PDF (2 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2009 podľa zákona o burze cenných papierov - doplnenie PDF (3 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2006 PDF (433 KB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2005 PDF (1 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2004 PDF (521 KB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2003 PDF (518 KB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2002 PDF (1 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2001 PDF (1 MB)
Správa nezávislého audítora 2001 (IAS) PDF (1 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 2000 PDF (2 MB)
Ročná správa Slovenskej sporiteľne do rok 1999 PDF (4 MB)

Máte možnosť stiahnuť si nasledujúce súbory