Dlhopisy


Využite atraktívnu formu zhodnotenia svojich úspor

Dlhopisy


Využite atraktívnu formu zhodnotenia svojich úspor

Investujte svoje úspory do našich dlhopisov

Dlhopisy patria medzi tradičné investičné nástroje a sú považované za relatívne bezpečnú investíciu. Ponúkame vám nadštandardný potenciál pri atraktívnych ročných výnosoch.

Investovať môžete do podnikových dlhopisov pri strednodobom horizonte od 3 do 10 rokov alebo aj do krytých a štátnych dlhopisov v dlhodobom horizonte nad 10 rokov.

Kryté dlhopisy

Dlhopisy

Dlhopisy tretích strán

Investorská prezentácia

Rámec udržateľného financovania

Investujte online alebo v pobočke

Dôležité dokumenty