Oplatia sa vám mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie hypotéky?

Financovať nehnuteľnosť hypotékou je v súčasnosti naozaj bežné,  pretože podmienky sú stále výhodné, hoci úrokové sadzby rastú, a vybaviť hypotéku nie je až také náročné. No treba myslieť aj na to, že hypotéka je záväzok na dlhšie obdobie. Obdobie splácania si však môžete skrátiť, a to hneď dvoma spôsobmi. 

Prvým z nich sú mimoriadne splátky, vďaka ktorým si postupným splácaním nad dohodnutý rámec mesačnej splátky znížite celkovú výšku hypotéky. Ak však máte dostatok voľných finančných prostriedkov, môžete využiť aj druhý spôsob a naraz splatiť celý zostatok hypotéky predčasne.

V čase inflácie je však výhodnejšie požičať si ako sporiť, preto zvážte, či voľné finančné prostriedky nie je lepšie investovať a hypotéku si ponechať, prípadne ju len znižovať mimoriadnymi splátkami.

Skráťte si dobu splácania hypotéky

V bankovníctve nájdete pojem mimoriadna splátka na viacerých miestach. Môže ísť o mimoriadnu splátku pri spotrebnom úvere, ale tiež pri hypotéke, no v zásade majú obe rovnaký účel, a to zaplatiť sumu nad rámec stanovenej mesačnej splátky. Ak sa vám teda podarí aj po splatení bežných výdavkov odložiť z príjmu niečo bokom, môžete tieto prostriedky použiť na mimoriadnu splátku, ktorá vám pomôže splatiť hypotéku rýchlejšie.

Vďaka mimoriadnej splátke ušetríte aj na úrokoch, keďže si ňou znížite aj celkovú dlžnú sumu (istinu), z ktorej sa úroky vypočítavajú. To by mohlo znamenať, že využiť mimoriadnu splátku sa oplatí kedykoľvek a komukoľvek, kto vlastní hypotéku. Nie je to však úplne tak, keďže mimoriadne splátky bez poplatku sú regulované Zákonom o úveroch na bývanie.

Mimoriadne splátky majú svoje pravidlá

Pokiaľ sa rozhodnete požiadať banku o mimoriadnu splátku, môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka, no za určitých podmienok máte mimoriadnu splátku aj s poplatkom. Jednou z možností, kedy sa vám takáto mimoriadna splátka oplatí, je práve obdobie konca fixácie hypotéky, keď poplatok zo zákona neplatíte.

Výhodné je, že mimoriadne splátky sú bez poplatku zo zákona raz mesačne tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Táto výška platí pre mimoriadne splátky vložené po 1. 9. 2023. Aj keby ste vkladali mimoriadnu splátku vo vyššej sume nad rámec zákona, banka si nesmie účtovať poplatok viac ako 1 % z predčasne splatenej sumy.

V Slovenskej sporiteľni máte ako v jednej z mála bánk možnosť realizovať takéto mimoriadne splátky aj nad rámec zákona – každý mesiac vo výške najmenej 50 € a najviac trojnásobku mesačnej splátky a navyše úplne bez poplatku. Vybavíte to jednoducho a pohodlne online cez aplikáciu George.

Rovnakú možnosť máte pri spotrebných úveroch, kde pri mimoriadnych splátkach a predčasnom splatení neplatíte poplatok, a navyše okrem pobočky máte možnosť rovnako online cez Georgea vložiť mimoriadne raz za mesiac minimálne 20 € až maximálne trojnásobok splátky. Samozrejme, tiež bez poplatku a z pohodlia domova.

Mimoriadne splátky nie sú pre každého

Hoci mimoriadne splátky môžu pomôcť znížiť celkovú výšku vášho hypotekárneho úveru, nie každému sa takéto splácanie oplatí, a to najmä v prípade, ak finančné prostriedky budete potrebovať na platenie bežných výdavkov či na iné splátky.

To tiež platí pre načasovanie mimoriadnej splátky tak, aby ste sa vyhli poplatkom, ktoré vám banka vyrubí za splátku v inom ako zákonom stanovenom období.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov alebo nemáte práve možnosť využiť jedno zo spomínaných bezpoplatkových období, peniaze radšej odložte bokom. Pokiaľ ich nechcete nechať nečinne ležať na bežnom bankovom účte, za zváženie stojí investovanie. Samozrejme, len v prípade, že ich vložíte do investičného aktíva, ktoré vám ich dostatočne zhodnotí. Vhodným produktom môže byť práve investičné sporenie, kde môžete investovať bez poplatkov cez aplikáciu George, a to už od 20 € mesačne. Takto zhodnotené prostriedky môžete potom použiť na predčasné splatenie celej hypotéky.

Zbavte sa hypotéky vďaka predčasnému splateniu

Ak máte dostatok voľných finančných prostriedkov, ktoré ste si usporili alebo iným spôsobom nadobudli, a chcete ich zmysluplne použiť, môžete predčasne uhradiť zvyšnú sumu, ktorú banke dlžíte, čím splatíte zostatok hypotéky. Aj v tomto prípade máte zo zákona rovnakú možnosť bez poplatku ako pri mimoriadnej splátkach.

Bude potrebné, aby ste podali žiadosť o predčasné splatenie priamo v pobočke banky ku konkrétnemu dátumu, v ktorom musíte mať na svojom účte dostatok prostriedkov. Pri spracovaní žiadosti vám banka vypočíta presnú sumu, ktorú bude potrebné si pripraviť, vrátane zostatku istiny, úrokov do dňa predčasného splatenia a prípadných poplatkov. Predčasné splatenie prebehne, banka uvoľní zriadené záložné právo na vašu nehnuteľnosť a užijete si jej vlastníctvo bez ťarchy a dlhu.

Soňa Sláviková

Senior product manager
Slovenská sporiteľňa