Začnite podnikať popri práci

Začínate podnikať a máte trvalý príjem? Napríklad zamestnanie, výsluhový dôchodok alebo ste SZČO či konateľ a na účet máte vyplácanú odmenu ako plat? Aj v týchto prípadoch vám Slovenská sporiteľňa pomôže začať podnikať, pričom nemusíte o tento stabilný zárobok prísť.

Čo treba vedieť na začiatku

Podnikanie je ideálna forma ekonomickej slobody človeka v trhovom mechanizme. Ste sami sebe pánmi a môžete realizovať akékoľvek nápady, ktoré máte.

Vyžaduje si to ale kultivovanie dvoch základných ľudských vlastností – disciplíny a výdrže. Preto, ak začnete podnikať popri zamestnaní, potrebujete si rozdeliť čas. Čas, ktorý budete venovať rozvoju svojej firmy, čas, ktorý budete venovať rodine, sebe a, samozrejme, svojej hlavnej práci, ktorá vás ešte stále živí. Je to dobrý základ na to, aby ste sa stali úspešnými podnikateľmi.

Ak sa neskôr ukáže, že firme sa darí, môžete dať výpoveď a venovať sa len svojmu biznisu. Ak sa ukáže opak, že vaše očakávania boli priveľké, o vaše produkty a služby nie je záujem a vy ich neviete vylepšiť, nevadí. Máte stabilný príjem a pokračujete v zamestnaní.

Ako na to

Keď rozbiehate biznis, vo väčšine prípadov budete potrebovať prvotnú investíciu vo forme úveru. Na kauciu či nájom, vybavenie prevádzky, prenájom priestorov, kúpu strojov, zariadení či prvotných zásob. Samozrejme, ak máte úspory, o úvere uvažovať nemusíte.

Pri štarte podnikania máte v podstate dve základné možnosti financovania – úver (napríklad povolené prečerpanie, kreditná karta, hypotéka, úver na bývanie, spotrebný úver), ktorý si zoberiete ako súkromná osoba, a tieto peniaze vložíte do firmy. Druhou možnosťou je podnikateľský úver.

Hoci pre podnikateľov je logickejšie rátať s podnikateľským, ak máte pravidelný príjem a začínate podnikať, môžete použiť aj súkromný úver a preklopiť ho na podnikateľský úver až potom, keď sa vám bude dariť.

V čom vám pomôže Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa pomáha aj ľuďom s trvalým príjmom začať podnikať. Keď začínate podnikať, potrebujete plán. Potrebujete vedieť, do čoho peniaze investujete, čo vám to prinesie, kto a koľko vám bude platiť.

Pred tým, ako si v Slovenskej sporiteľni úver vybavíte, špecialistky pre začínajúcich podnikateľov vám bezplatne pomôžu vytvoriť funkčný podnikateľský plán. Prídete k nim a poradíte sa o vašom podnikateľskom nápade a vďaka ich podnetom a spätnej väzbe môžete spoločne pretvoriť nápad do reálneho podnikania.

Až keď presne viete, čo idete robiť a ako na tom zarobíte, špecialisti vám odporučia optimálnu formu a štruktúru financovania a pomer vlastných a cudzích zdrojov na rozbeh podnikania.

Rozdiel medzi súkromným a podnikateľským úverom

Ak máte stabilný príjem, vo vašej banke môžete požiadať o súkromný úver aj na počkanie. Skáčete tak do biznisu zostra a s odvahou, ale aj väčším rizikom. Riziko neúspechu by ste však mohli značne eliminovať, pokiaľ by vám poradca v pobočke položil na telo otázky, aby zistil, či máte dostatočne premyslený biznis plán – či viete, pre koho a za koľko váš tovar či službu budete predávať.

Ak by vám nevychádzal súkromný úver alebo ak úver, ktorý vygeneruje bankový systém, nebude stačiť na realizáciu vášho kvalitného podnikateľského plánu, môžete so špecialistami banky nastaviť štruktúru financovania prostredníctvom podnikateľského úveru na mieru.

V prípade podnikateľského úveru môžete aj splátky úrokov, aj všetky bankové poplatky dať do nákladov firmy. V prípade súkromných úverov, ktoré na podnikanie využijete, ako firma môžete uplatniť len úroky z úveru, ktoré však treba zdaniť ako súkromná osoba.

Niekoľko rád pred tým, ako začnete podnikať

1. Urobte si prieskum trhu

Stačí vyjsť do ulíc v mieste, kde sa vyskytuje vaša cieľová skupina, s dotazníkom a perom a pýtať sa ľudí, či by mali záujem, povedzme, o novú kaviareň, donášku potravín alebo zábavné centrum. Získate prvé spätné reakcie. Na ich základe váš produkt viete vylepšiť, prípadne sa vôbec presvedčiť, či sa do podnikania púšťať. Prečítajte si viac rád o testovaní podnikateľských nápadov.

2. Rátajte so všetkým

Urobte si presný zoznam výdavkov, ktoré potrebujete na štart podnikania, tzv. vstupné investície, a zoznam výdavkov na chod firmy, napríklad na prvé tri mesiace. Dajte tam všetky drobnosti, ktoré vám napadnú. Veľa drobností v jednom súčte urobí veľkú sumu, ktorá vás môže nemilo prekvapiť.  Potrebujete nevyhnutne zrealizovať každú jednu investíciu? Prečítajte si viac o finančnom pláne.

3. Podnikateľský plán je základ

Pomôže vám ujasniť si, čo chcete robiť a ako to budete robiť. Urobte si k tomu aj mesačný prehľad príjmov a výdavkov. A ak potrebujete financovanie od banky, presvedčte ju, že váš biznis vygeneruje dostatok peňazí aj na chod firmy, aj na úver, ale aj na vaše životné náklady. Slovenská sporiteľňa vám bezplatne pomôže urobiť funkčný podnikateľský plán a financovať ho. Prečítajte si viac o biznis pláne.

Pred tým, ako sa pustite do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Stiahnite si vzorový biznis plán, ktorým vás špecialisti Slovenskej sporiteľne usmernia nielen v tom, ako pripraviť finančný plán, ale aj ako získať financie na rozbeh.