Naši špecialisti

Chcete podnikať alebo rozbiehate vlastný
startup?

Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu so špecialistami z Programu pre začínajúcich podnikateľov a pre podnikateľov, ktorí chcú naštartovať nový biznis. Pomôžeme vám zostaviť ziskový biznis plán, poradíme so správnym nastavením financií a navrhneme možnosti financovania vášho začínajúceho podnikania.

Soňa Šulková

región: Trnava

Bankárka s takmer dvadsaťročnými skúsenosťami z oblasti financovania podnikateľov. Pomohla rozbehnúť projekty študentov i mamičiek na materskej dovolenke, bola pri rozbehu kaviarní a pomáhala rozšíriť biznis laser arénam.  Dajte na Soninu radu: „Pri rozbiehaní nového biznisu si detailne zmapujte konkurenciu, aby ste boli lepší, a veľmi dobre premyslite reklamu a marketing, aby sa o vás vedelo.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Vajanského 24
917 01 Trnava

Soňa Šulková

Laura Veľká

regióny: Nitra, Trenčín

Prešla viacerými pozíciami v bankovníctve aj podnikaním samotným, rada posúdi potenciálnu úspešnosť projektu z oboch strán. Pomohla naštartovať niekoľko e-shopov či zubnú ambulanciu, poradila začínajúcim podnikateľom v doprave. Laura má pre začínajúcich podnikateľov jednu dôležitú radu: „Na začiatku podnikania si vždy urobte plán cash flow. Bez neho je podnikanie hazardom.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Štefánikova 10
949 01 Nitra

Laura Veľká

Katarína Ľauková

región: Banská Bystrica

Má dlhoročné skúsenosti s bankovým financovaním malých a stredných podnikateľov a spolupracovala tiež s viacerými neziskovými organizáciami, ktoré podporovali tých začínajúcich. Posudzovala a pomáhala im zostavovať podnikateľské zámery a finančné plány a bola tiež členkou úverových komisií. Inšpiráciu a nové poznatky pre svoju prácu získala aj na stážach v zahraničí.  Podporila a pomohla realizovať viacero podnikateľských nápadov z rozmanitých oblastí ako stavebníctvo, e-shopy, doprava, poľnohospodárstvo, kaviarne, fitness centrá a mnohé iné. Nebojí sa prekážok a teší sa z každého zrealizovaného projektu. Vie identifikovať dobré podnikateľské zámery a dotiahnuť ich do úspešného konca. Začínajúcim podnikateľom radí: „Nečakajte príliš dlho a nenechajte sa odradiť. Ak je nápad naozaj dobrý, treba ho zrealizovať tu a teraz.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nám. Š. Moysesa 8
974 01 Banská Bystrica

Katarína Ľauková

Roman Boda

región: Bratislava

Skúsený manažér s dlhoročnou praxou s komplexným riadením firiem a projektov v oblasti maloobchodu a zdravotníctva. Špecializuje sa  na rozbiehanie nových projektov na „zelenej lúke“ s bohatými skúsenosťami s vytváraním tímov, riadiacich štruktúr a funkčných procesov v rastúcich spoločnostiach. Ako CEO viedol viacero nových biznisov počas celej rastovej fázy až po ich predaj strategickému investorovi. Má skúsenosti s rozbehom gastro prevádzok, kaviarní či hodinárstva, radil pri štarte UBER taxi, e-shopu i malým živnostníkov v službách. Roman začínajúcim podnikateľom radí: „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Najmä keď sa to týka naštartovania tvojho biznisu.“

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Roman Boda

Ján Žovin

región: Žilina

Skúsený manažér sa niekoľko rokov aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností. V roku 2015 rozbiehal vlastné podnikanie v oblasti internetového predaja a nových foriem low‑cost retailových sietí. V Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky pomáhal rozbiehať gastro prevádzku, kaviareň, hodinárstvo i e-shop, radil pri rozbehu viacerých start-upov. Ján odporúča: „Každý nápad sa snažte overiť a nejaký čas testovať, určite sa to oplatí.“

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
A. Bernoláka 55
010 01 Žilina

Ján Žovin

Viktória Pagurková (Dacejová)

regióny: Prešov, Košice

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti spolufinancovania projektov firiem, neziskových organizácií a samospráv z prostriedkov Európskej únie. V poslednom období pôsobila na východnom Slovensku, kde sa venovala predovšetkým podnikateľom, ktorí si vyžadovali individuálnu starostlivosť a poradenstvo, ako sa zapojiť do operačných programov EÚ a získať nenávratné finančné prostriedky. Získala zaujímavé kontakty a skúsenosti z rôznych oblastí podnikania.  Hlavnú úlohu Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky vidí v identifikácii potrieb každého klienta a ich riešení. Má rada výzvy a veľmi rada pracuje s ľuďmi.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Masarykova 10
080 01 Prešov

Ján Žovin

Našich špecialistov môžete kontaktovať prostredníctvom on-line kontaktného formulára alebo e-mailom v tvare priezvisko.meno@slsp.sk (je potrebné uviesť meno a priezvisko príslušného špecialistu bez diakritiky).

Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.