Naši špecialisti

Rozbiehate vlastnú firmu, startup či sociálny podnik alebo začínate podnikať s niečím novým?

Chýbajú vám financie alebo by ste len potrebovali poradiť, ako začať?

Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu s našimi špecialistami vyplnením kontaktného formulára.

Aby sme vám mohli adresne pomôcť s konzultáciou k vášmu podnikaniu a/alebo s jeho financovaním, prosím, stiahnite si náš vzorový biznis plán, dôsledne ho vyplňte a zašlite ho na podnikam@slsp.sk.

Náš špecialista sa s vami skontaktuje. Pomôže vám zostaviť ziskový biznis plán, poradí so správnym nastavením financií a navrhne možnosti financovania vášho začínajúceho podnikania.

Soňa Šulková

región: Trnava

Bankárka s takmer dvadsaťročnými skúsenosťami z oblasti financovania podnikateľov pomáha začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám v regióne TRNAVA. Pomohla rozbehnúť projekty detských škôlok a jaslí, ambulanciu dentálnej hygieny, ale aj malý remeselný pivovar. Rada poradí ako začať podnikať popri zamestnaní alebo sa rovno postaviť na vlastné nohy a osamostatniť sa vo svojom obore. Dajte na jej radu „Pri rozbiehaní svojho nového biznisu si urobte prieskum trhu a detailne zmapujte konkurenciu. Zároveň si veľmi dobre premyslite reklamu a marketing aby sa o vás čím skôr vedelo.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Vajanského 24
917 01 Trnava

sulkova.sona@slsp.sk

Soňa Šulková

Laura Veľká

regióny: Nitra

Prešla viacerými pozíciami v bankovníctve aj podnikaním samotným, rada posúdi potenciálnu úspešnosť projektu z oboch strán. Pomohla naštartovať niekoľko e-shopov či zubnú ambulanciu, poradila začínajúcim podnikateľom v doprave. Laura má pre začínajúcich podnikateľov jednu dôležitú radu: „Na začiatku podnikania si vždy urobte plán cash flow. Bez neho je podnikanie hazardom.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Štefánikova 10
949 01 Nitra

velka.laura@slsp.sk

Laura Veľká

Katarína Ľauková

región: Banská Bystrica

Má dlhoročné skúsenosti s bankovým financovaním malých a stredných podnikateľov a spolupracovala tiež s viacerými neziskovými organizáciami, ktoré podporovali tých začínajúcich. Posudzovala a pomáhala im zostavovať podnikateľské zámery a finančné plány a bola tiež členkou úverových komisií. Inšpiráciu a nové poznatky pre svoju prácu získala aj na stážach v zahraničí.  Podporila a pomohla realizovať viacero podnikateľských nápadov z rozmanitých oblastí ako stavebníctvo, e-shopy, doprava, poľnohospodárstvo, kaviarne, fitness centrá a mnohé iné. Nebojí sa prekážok a teší sa z každého zrealizovaného projektu. Vie identifikovať dobré podnikateľské zámery a dotiahnuť ich do úspešného konca. Začínajúcim podnikateľom radí: „Nečakajte príliš dlho a nenechajte sa odradiť. Ak je nápad naozaj dobrý, treba ho zrealizovať tu a teraz.“

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nám. Š. Moysesa 8
974 01 Banská Bystrica

laukova.katarina@slsp.sk

Katarína Ľauková

Magda Falťanová

región: Bratislava

Bankárka s dvadsaťročnými skúsenosťami. Počas bankovania s malými a strednými podnikateľmi im pomáhala od financovania prvotných potrieb až po ťažké chvíle reštrukturalizácie ich úverov. Každá individuálna spolupráca s klientom bola pre ňu novou výzvou. Vždy sa snažila skúsenosti zdieľať s klientmi tak, aby to bolo pre prospech oboch strán. Lebo každá banka môže byť úspešná iba vtedy, ak sa darí jej klientom. Zmena je jediná istota, ktorú v živote máme, či v súkromnom alebo podnikateľskom. V každej zmene je príležitosť a je len na každom z nás, ako ju nájdeme a využijeme. Magda vás bude rada sprevádzať pri to vašom hľadaní optimálnych riešení.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

faltanova.magdalena@slsp.sk

Ján Žovin

región: Žilina, Trenčín

Skúsený manažér sa niekoľko rokov aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností. V roku 2015 rozbiehal vlastné podnikanie v oblasti internetového predaja a nových foriem low‑cost retailových sietí. V Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky pomáhal rozbiehať internetové obchody, ambulancie, výrobné a IT spoločnosti, radil pri rozbehu viacerých start-upov. Ján odporúča: „Každý nápad sa snažte overiť a nejaký čas testovať, určite sa to oplatí.“

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
A. Bernoláka 55
010 01 Žilina

zovin.jan@slsp.sk

Ján Žovin

Annamária Kočišová

región: Košice, Prešov

Po skončení Filozofickej fakulty v Prešove pracovala v školstve a zároveň sa venovala aj vlastnému podnikaniu. Pomáhala pri realizácii školských projektov a spolupracovala aj s neziskovou organizáciou pri vzdelávaní ľudí v ťažkej životnej situácii v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní Právnickej fakulty v Košiciach pracovala v oblasti realít a financií, i na známom developerskom projekte v Košiciach. Tejto práci sa potom samostatne venovala ako manažér realitného a hypotekárneho centra. Musíte veriť svojmu nápadu, aby ste vedeli presvedčiť nás!

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

kocisova.annamaria@slsp.sk

Annamária Kočišová

Jana Vlašičová

región: Slovensko

Jana Vlašičová pracovala v neziskovom sektore od roku 1994. Má skúsenosti z práce pre rôzne typy mimovládnych organizácií, kde pripravovala, realizovala a administrovala rôzne projekty, pomáhala neziskovým organizáciám získavať financie z domácich i zahraničných zdrojov. Od roku 2016 pracuje v Slovenskej sporiteľni, kde má na oddelení Sociálnej banky na starosti Program pre mimovládne neziskové organizácie.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

vlasicova.jana@slsp.sk

Jana Vlašičová

Richard Fekete

regióny: Slovensko

Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, v roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne na pozíciu špecialistu pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sa venoval startup ekonomike a podnikaniu.

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

fekete.richard@slsp.sk

Richard Fekete
Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.