Splátkový úver pre začínajúcich podnikateľov

Štart podnikania aj bez zabezpečenia:

 • financovanie investičných potrieb až do výšky 50 000 eur (vybavenie prevádzky, kúpa strojov a zariadení, licencie, e-shop a pod.)
 • pomoc s prípravou a otestovaním podnikateľského zámeru

Výhody splátkového úveru

 • aj pre neklientov Slovenskej sporiteľne,
 • poskytnutie aj bez „podnikateľskej histórie“,
 • aj bez zabezpečenia,
 • možnosť odkladu splátok až o 6 mesiacov,
 • predčasné splatenie úveru a zmena zmluvných podmienok bez poplatku,
 • možnosť zvýhodneného úroku -1,00 % p. a. z výšky úrokovej sadzby,
 • čerpanie na váš Business účet alebo na účet tretej strany (t.j. zaplatíme priamo dodávateľovi tovaru alebo služby zo Slovenska alebo Českej republiky),
 • možnosť navýšenia úveru po splnení nami stanovených podmienok.

Ročná úroková sadzba na úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou je od 4,00 % a na úveroch nezabezpečených nehnuteľnosťou je od 9,00 %.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy majiteľa spoločnosti a ostatných spoločníkov,
 • doklad totožnosti,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme po vyplnení kontaktného formulára),
 • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
 • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti – výpis z príslušného registra (napr. obchodného, živnostenského),
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. výkazy, referencie apod.).

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám radi poskytneme aj spätnú väzbu na vaše podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napr. Business účet na prvý rok podnikania zadarmo.

Pre štart vášho podnikania môžete využiť ešte výhodnejšie úvery do 25 000 € bez zabezpečenia
majetkom už od 7 % p.a. vďaka podpore z Európskej únie.

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

Kalkulačka

Mesačná splátka istiny

Uvedený príklad je len informatívny. K splátke istiny je potrebné pripočítať:

- úroky v závislosti od úrokovej sadzby
- jednorazový spracovateľský poplatok a mesačný poplatok za vedenie úverového účtu. Prehľad poplatkov nájdete v Sadzobníku poplatkov určenom pre klientov obsluhovaných pobočkovou sieťou.
- Úver vám bude poskytnutý po splnení podmienok stanovených bankou.

Súvisiace produkty