Splátkový úver pre začínajúcich
podnikateľov


Na financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb
až do 50 000 eur (vybavenie prevádzky, kúpa strojov a zariadení,
licencie, e-shop a pod.)

Splátkový úver
pre začínajúcich
podnikateľov


Na financovanie prevádzkových
alebo investičných potrieb
až do 50 000 eur (vybavenie
prevádzky, kúpa strojov a zariadení,
licencie, e-shop a pod.)

Výhody splátkového úveru

 • aj pre neklientov Slovenskej sporiteľne,
 • poskytnutie aj bez „podnikateľskej histórie“,
 • aj bez zabezpečenia,
 • možnosť odkladu splátok až o 6 mesiacov,
 • predčasné splatenie úveru a zmena zmluvných podmienok bez poplatku,
 • možnosť zvýhodneného úroku -1,00 % p. a. z výšky úrokovej sadzby,
 • čerpanie na váš Business účet alebo na účet tretej strany (t.j. zaplatíme priamo dodávateľovi tovaru alebo služby zo Slovenska alebo Českej republiky),
 • možnosť navýšenia úveru po splnení nami stanovených podmienok.

Ročná úroková sadzba na úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou je od 4,00 % a na úveroch nezabezpečených nehnuteľnosťou je od 9,00 %.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy majiteľa spoločnosti a ostatných spoločníkov,
 • doklad totožnosti,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme po vyplnení kontaktného formulára),
 • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
 • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti – výpis z príslušného registra (napr. obchodného, živnostenského),
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. výkazy, referencie apod.).

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám radi poskytneme aj spätnú väzbu na vaše podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napr. Business účet na prvý rok podnikania zadarmo.

Súvisiace produkty