Splátkový úver pre začínajúcich
podnikateľov


Získajte až do 50 000 eur na financovanie
prevádzkových alebo investičných potrieb
ako vybavenie prevádzky či kúpa zariadení.

Splátkový úver
pre začínajúcich
podnikateľov


Získajte až do 50 000 eur
na financovanie prevádzkových
alebo investičných potrieb
ako vybavenie prevádzky
či kúpa zariadení.

Výhody splátkového úveru

 • aj pre neklientov Slovenskej sporiteľne,
 • poskytnutie aj bez „podnikateľskej histórie“,
 • aj bez zabezpečenia,
 • možnosť odkladu splátok až o 6 mesiacov,
 • predčasné splatenie úveru a zmena zmluvných podmienok bez poplatku,
 • možnosť zvýhodneného úroku -1,00 % p. a. z výšky úrokovej sadzby,
 • čerpanie na váš Business účet alebo na účet tretej strany (t.j. zaplatíme priamo dodávateľovi tovaru alebo služby zo Slovenska alebo Českej republiky),
 • možnosť navýšenia úveru po splnení nami stanovených podmienok.

Ročná úroková sadzba na úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou je od 4,00 % a na úveroch nezabezpečených nehnuteľnosťou je od 9,00 %.

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám radi poskytneme aj spätnú väzbu na vaše podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napr. Business účet na prvý rok podnikania zadarmo.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy majiteľa spoločnosti a ostatných spoločníkov,
 • doklad totožnosti,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme po vyplnení kontaktného formulára),
 • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
 • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti – výpis z príslušného registra (napr. obchodného, živnostenského),
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. výkazy, referencie a pod.).

Súvisiace produkty