Podnikateľský
účet

Otvorte si teraz nový účet a získajte ho
na 12 mesiacov zadarmo

Podnikateľský účet

Otvorte si účet cez Georgea
a získajte ho na 12 mesiacov zadarmo

Služby, ktoré získate v rámci Podnikateľského účtu

Podnikateľský
účet

všetky došlé platby
tick
všetky odchádzajúce platby (zadané elektronicky) vrátane okamžitých
tick
zriadenie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo inkasa
tick
realizácia trvalého príkazu alebo inkasa
tick
platba platobnou kartou doma či v zahraničí
tick
výbery hotovosti z našich bankomatov
tick
výbery hotovosti v eurách z bankomatov skupiny ERSTE
tick
1x platobá karta Visa Business
tick
1x vkladová Business karta
tick
George alebo Business24
tick
elektronický výpis, push notifikácie
tick
Mesačný poplatok
7 €
Mesačný poplatok pre novootvorené účty na prvých 12 mesiacov
0 €
Mesačný poplatok pre začínajúcich podnikateľov na prvých 12 mesiacov
0 €
Mesačný poplatok pre existujúcich klientov pri mesačnom počte minimálne 25 transakcií*
0 €

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty