Business účet pre firmy


Vyberte si typ účtu, ktorý bude najvhodnejší pre potreby vašej firmy:

 • všetky prichádzajúce platby bez poplatku
 • moderné elektronické bankovníctvo
 • POS terminál prvé 3 mesiace bez poplatku
 • 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúce firmy

Vyberte si typ Business účtu podľa vašich potrieb

Typ Business účtu 20 50 120
Mesačný poplatok 6,90 € 11,90 € 31,90 €
Domáce prevody cez EB 20 transakcií 50 transakcií 120 transakcií
Realizované trvalé príkazy/inkasá
Platby kartou
Výbery kartou (v bankomatoch SLSP a skupiny Erste) 20 50 120

V cene Business účtov 20/50/120 určených pre vašu firmu máte zahrnuté

 • 2x platobná karta MasterCard Business + 1x platobná karta MasterCard Gold Business,
 • služba Vlastná karta k jednej platobnej karte,
 • služby elektronického bankovníctva: George a Business24,
 • manažment trvalých príkazov a inkás,
 • elektronický výpis,
 • neobmedzený počet prijatých platieb,
 • služby SMS Extra,
 • Vkladová Business karta.

Navyše v cene:

Business účtu 120: SMS služby Plus, 40 % zľavu za spracovanie v rámci File Transfer cez EB pre Domáce prevody, 10 % zľavu na Cezhraničný prevod cez EB.

Zistite, ktorý účet je pre vašu firmu najvýhodnejší

Výhody Business účtu

 • možnosť zvoliť si najvhodnejší typ účtu a kedykoľvek ho bezplatne zmeniť,
 • garantuje spokojnosť: ak do 3 mesiacov nebudete s novým Business účtom 20/50/120 z akýchkoľvek dôvodov spokojný a účet z tohto dôvodu zrušíte, vrátime vám všetky mesačné poplatky za vedenie účtu, ktoré ste nám zaplatili,
 • v rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám pomôžeme zistiť, či vás váš nápad môže živiť, poradíme vám ako získať financie či naštartovať nový biznis. 

Pre zriadenie účtu potrebujete:

Listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti.

Navyše je možné k Business účtom 20/50/120 získať:

Službu prijímania platobných kariet prostredníctvom POS terminálu počas prvých troch mesiacov bez poplatku.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť