Biznis raňajky: Ako zvládnuť
rast cien energií v podnikaní


Ráno plné užitočných informácií pre vaše podnikanie


Biznis raňajky:
Ako zvládnuť rast
cien energií v podnikaní


Ráno plné užitočných informácií
pre vaše podnikanie

Kto vám robil spoločnosť pri raňajkách?

  • Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne
  • Ján Pišta, energetický analytik z konzultačnej spoločnosti JPX
  • Marek Tomeš, odborník na obnoviteľné zdroje v ZSE
  • Roman Švanda, firemné financovanie v Slovenskej sporiteľni

Kto vám robil spoločnosť pri raňajkách?

  • Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne
  • Ján Pišta, energetický analytik z konzultačnej spoločnosti JPX
  • Marek Tomeš, odborník na obnoviteľné zdroje v ZSE
  • Roman Švanda, firemné financovanie v Slovenskej sporiteľni

Inšpirujte sa ďalšími témami Biznis raňajok