Povolené prečerpanie pre začínajúcich podnikateľov

Potrebujete finančnú rezervu alebo možnosť flexibilne čerpať financie bez toho, aby ste preukázali účel ich čerpania?

 • financovanie prevádzkových potrieb do 5 000 eur (napr. nákup zásob alebo rozšírenie sortimentu, preklenutie obdobia nedostatku peňazí a pod.)
 • poskytnutie na základe podnikateľského zámeru alebo obratov na vašom účte
 • zriadenie bez poplatku

Výhody povoleného prečerpania

 • zriadenie bez poplatku,
 • aj pre neklientov Slovenskej sporiteľne,
 • poskytnutie aj na základe podnikateľského zámeru, ak ste nepodnikali v minulosti,
 • alebo na základe  realizovaných kreditných obratov na Business účte za obdobie min. 6 ucelených kalendárnych mesiacov,
 • možnosť navýšenia úveru  po splnení nami stanovených podmienok,
 • výšku úrokovej sadzby stanovuje banka.

K žiadosti potrebujete:

 • odborné životopisy majiteľa  firmy a ostatných spoločníkov,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme po vyplnení formulára),
 • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
 • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 • doklad totožnosti,
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. výkazy, referencie apod.).

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám radi poskytneme aj spätnú väzbu na vaše  podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napr. Business účet na prvý rok podnikania zadarmo.

 

Súvisiace produkty