Povolené prečerpanie
pre začínajúcich podnikateľov


Potrebujete finančnú rezervu alebo možnosť flexibilne čerpať
financie bez toho, aby ste preukázali účel ich čerpania?

Povolené
prečerpanie
pre začínajúcich
podnikateľov

Potrebujete finančnú rezervu
alebo možnosť flexibilne
čerpať financie bez toho,
aby ste preukázali
účel ich čerpania?

Výhody povoleného prečerpania

 • zriadenie bez poplatku,
 • aj pre neklientov Slovenskej sporiteľne,
 • poskytnutie aj na základe podnikateľského zámeru, ak ste nepodnikali v minulosti,
 • alebo na základe  realizovaných kreditných obratov na Business účte za obdobie min. 6 ucelených kalendárnych mesiacov,
 • možnosť navýšenia úveru  po splnení nami stanovených podmienok,
 • výšku úrokovej sadzby stanovuje banka.

K žiadosti potrebujete:

 • odborné životopisy majiteľa  firmy a ostatných spoločníkov,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme po vyplnení formulára),
 • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
 • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 • doklad totožnosti,
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. výkazy, referencie apod.).

V rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám radi poskytneme aj spätnú väzbu na vaše  podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napr. Business účet na prvý rok podnikania zadarmo.

 

Súvisiace produkty