Bežný účet pre neziskový sektor


Ekonomické riešenie pre neziskovky:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Výhody Bežného účtu pre neziskový sektor

 • váš účet využívate v kombinácii s ďalšími službami,
 • šetríte na poplatkoch za transakcie,
 • v cene účtu získate tieto služby:
 • koho považujeme za subjekty neziskového sektora:
  • nadácie,
  • neinvestičné fondy,
  • neziskové organizácie,
  • združenia registrované Ministerstvom vnútra SR,
  • politické strany a hnutia,
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
  • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Súvisiace produkty