Bežný účet pre neziskový sektor


Ekonomické riešenie pre neziskovky:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Výhody Bežného účtu pre neziskový sektor

Váš účet využívate v kombinácii s ďalšími službami a tak šetríte na poplatkoch za transakcie,

 • v cene účtu získate tieto služby a produkty:
  • zriadenie a vedenie účtu v eurách,
  • neobmedzený počet bezhotovostných vkladov (napr, členské príspevky, zbierky, odborové príspevky...)
  • neobmedzený počet prevodných príkazov zadaných elektronicky (posielať prostriedky na dobrú vec môžete bezpečne a jednoducho),
  • 1 hotovostný vklad mesačne,
  • elektronické bankovníctvo aj s ich mobilnými aplikáciami
  • zverejnené peniaze tak spravujete jednoducho a komfortne s prístupom 24 hodín denne 7 dní v týždni vďaka:
   • George – jednoduchý a intuitívny,
   • Business24 – pre náročnejších klientov so špeciálnymi potrebami,
  • PUSH notifikácie
   správy o transakciách na účte dostanete prostredníctvom PUSH správ z aplikácie George alebo Business24 zadarmo,
  • výpisy do elektronického bankovníctva alebo na e-mailovú adresu sú rovnocenné s papierovými, slúžia ako daňový doklad a šetria peniaze za poštovné,
  • platobnú kartu VISA Business,
  • Vkladovú Business kartu slúžiacu na vklady hotovosti cez vkladové bankomaty.

Koho považujeme za subjekty neziskového sektora:

 • nadácie,
 • neinvestičné fondy,
 • neziskové organizácie,
 • združenia registrované Ministerstvom vnútra SR.

Pre zriadenie účtu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť,
 • listinný dokument  o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu) alebo výpis z obchodného registra, príp. inej evidencie, v ktorej ste zapísaný,
 • v prípade ak máte pridelené IČO, ktoré nie je uvedené v listine o právnej subjektivite, tak aj dokument preukazujúci tento údaj.

Pre účely prijímania a spravovania prostriedkov z dotácií (zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, a pod.) ponúkame špeciálny účet SPORObusiness dotácie s výhodnými podmienkami – bez poplatku za vedenie účtu a elektronické bankovníctvo.

Súvisiace produkty